נאמנות קטן על תחומין

כ' תמוז תשע"ט - סימן שצ"ט- סעיף ט'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשני מומחים שמדדו את תחום העיר ונמצא הפרש בין המדידות כיצד יעשו? איך יתכן שמותר ללכת בשבת עד 2800 אמה?ומה הדין כאשר גדול אומר שזוכר שבהיותו קטן תחום העיר היה עד כאן?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שצ"ט סעיף ט' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שני מומחים שמדדו את תחום העיר, ונמצא שיש הפרש בין המדידות, אחד הרבה, ואחד מיעט, הולכים לקולא, דהיינו לפי המידה המרובה יותר, והטעם מבאר המ"ב, כיוון שתחומין דרבנן, הולכים לקולא ואומרים, שאותו שהרבה, שם נמצא התחום האמיתי, וזה שמיעט הוא זה שטעה, ואומר המ"ב, זה הכל בשני מומחים, אבל אם אחד אינו מומחה, לא שומעים בקולו כלל.

השו"ע מסביר, שטעם הדבר שאנחנו שומעים וקובעים את מידת העיר לפי אותו שהרבה את תחום העיר הוא, כיוון שאנחנו תולים שאותו שמיעט את תחום העיר, הוא לא מדד את תחום העיר כנגד העיר, אלא הוא מדד באלכסון, ולכן הוא קיבל תוצאה של מידות קצרות יותר, ואותו שהרבה, מדד את העיר כנגד העיר והלאה, ומבאר המ"ב, שכאשר מותחים קו מאלפיים אמה שהממעט מדד, נמצא שתחום העיר מועט יותר, כי הוא מדד בצורה לא נכונה, ויש בזה נפק"מ, דהיינו, אנחנו לא אומרים סתם שהראשון טעה, אלא אנחנו תולים שהראשון טעה כי הוא מדד בצורה לא נכונה, וממילא, אנחנו שומעים למרבה רק כאשר ההפרש ביניהם הוא בין מדידה אלכסונית לבין מדידה ישרה, דהיינו, הפרש של 580 אמה, של אבל אם ההפרש ביניהם הוא ביותר מכך, צריכים למדוד מחדש.

כאשר מודדים את תחום העיר אלפיים לכל כיוון, מרבעים את העיר לפי האלפיים אמה שמדדו, ואז יוצא שנשכרים את הזויות, וזווית של אלפיים, היא אלפיים ושמונה מאות, והוא מרוויח שהוא יכול ללכת באלכסון עד אלפיים ושמונה מאות אמה, אבל לא ימדוד מאמצע הקרן אלפיים באלכסון, כי אז הוא מפסיד, אלא ימדוד מהקצה אלפיים.

אפילו עבד או שפחה נאמנים לומר עד כאן תחום שבת, והטעם מבאר המ"ב, כיוון שתחומין דרבנן, אבל קטן לא נאמן, אבל נאמן הגדול להעיד בפנינו, שכאשר הוא היה קטן, הוא זוכר שתחום העיר נקבע עד מקום מסוים וסומכים על העדות שלו, כי עכשיו הוא גדול, ושוב מאותו טעם כיוון שתחומין דרבנן, וחז"ל הקלו לסמוך עליהם.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים