מתי צריך לברך פעמיים על היין בסעודה אחת

הדף היומי בהלכה כ"ה בטבת סימן קפ"ט סעיף ב' עד סימן ק"צ סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קפ"ט סעיף ב'

- נוסח ברכה רביעית ודיניה -

| נוסח הברכה בבית האבל 

בבית האבל יש נוסח מיוחד לברכה הרביעית בבהמ"ז, והוא "בא"ה אמ"ה הק-ל אבינו מלכנו בוראנו גואלנו קדושנו קדוש יעקב המלך החי הטוב והמטיב ק-ל אמת דיין אמת", המ"ב מביא, שלא אומרים ג' הטבות וג' גמולות.


סימן ק"צ סעיף א'

- שתיית היין אחר הברכה ודיניה -

ברכת בפה"ג על כוס בהמ"ז | האם מברך גם כשבירך כבר בסעודה על יין? | סדר שתיית היין | ברה מעין שלוש אחר שתיית הכוס | באיזה אופן לא מברך אחריה?
אדם שבירך בהמ"ז על כוס יין, אחר שגמר בהמ"ז מברך בפה"ג ושותה, ואע"פ ששתה כוס יין בתוך הסעודה וא"כ כבר בירך בפה"ג על היין שבסעודה, בכ"ז חוזר ומברך על היין של בהמ"ז, כי הבהמ"ז מהווה הפסק וסילוק, והיין ששותה אח"כ נחשב כהתחלה חדשה.
המברך שותה ראשון ואח"כ שאר המסובים, כיון שהם זקוקים לכוס שלו, אא"כ יש לפני כל אחד כוס יין שאז הם רק שומעים את הברכה ממנו, ויכולים לשתות לפניו, וכן אם כוסותיהם פגומים, שאז בעה"ב צריך לתקן את הכוסות שלהם, ע"י שהוא שופך קצת מהכוס שלו לכוסות שלהם, וכיון שכך, הדר דינא שהם זקוקים לכוס של המברך, ומידת דרך ארץ שהוא ישתה קודם, ואח"כ הם ישתו.


סעיף ב'
אחר ששתה כוס של בהמ"ז, יברך ברכה אחת מעין שלוש, המ"ב מוסיף, שאם דעתו לשתות עוד, שלא יברך עד שישתה עוד, אא"כ רוצה לשתות עוד כעבור זמן מופלג, שאז עובר שיעור עיכול, אז יברך מעין שלוש על כוס יין של בהמ"ז, ויברך שוב על כוס נוספת.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים