מתי עדיף שחלק ממתפללי בית הכנסת יפרדו ויבנו בית כנסת נוסף בעיר?

הדף היומי בהלכה כ"ב בתמוז מתחילת סימן ק"נ עד סעיף ד'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

אין בית כנסת בישוב שאתה גר? כמה כסף אתה צריך לתרום לבנייה או שכירות לבית הכנסת?
מתי עדיף שחלק ממתפללי בית הכנסת יפרדו ויבנו בית כנסת נוסף בעיר?
העניין שבית הכנסת יהיה גבוה יותר משאר מבני העיר, ומדוע היום לא מקפידים על זה?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א


סימן ק"נ סעיף א'

– בנין בהכנ"ס, ושיהיה גבוה –

כופין על בניית בהכנ"ס | אופן גביית התשלום בזה | יש בהכנ"ס אחד בעיר ואין ביניהם אחדות |כופין על קניית תנ"ך וספרים | שיהיה בהכנ"ס גבוה מהבתים | מדוע היום לא נוהגים כך? | מה הדין בתים שלא משתמשים בהם? | מה השיעור שבזה נקרא בהכנ"ס גבוה? | בהכנ"ס בתוך בית ויש דיורים מעליו | אדם שבנה ביתו גבוה מבהכנ"ס מה דינו?

בני העיר כופין זה את זה לבנות לעצמם בהכנ"ס, המ"ב מביא, שאפילו המועטים יכולים לכוף את המרובים.
אופן גביית התשלום לבניית בהכנ"ס הוא כך, אם מדובר על בניית בהכנ"ס חולקים לפי ממון, כל אחד לפי כמה כסף שהקב"ה נתן לו, באופן יחסי הוא צריך להשתתף בבניית בהכנ"ס, אבל אם מדובר על שכירות בהכנ"ס, גובים חציו לפי ממון ןחציו לפי נפשות.
אם יש בהכנ"ס אחד בעיר, מביא המ"ב, שלא טוב להיחלק לבהכנ"ס אחר, ולהפך, ברוב עם הדרת מלך, אבל זה הכל שכולם לב אחד ויש אחדות ביניהם, אבל אם יש מחלוקת באותה בהכנ"ס, אז אין קילוסם עולה יפה, ועדיף שיפרדו ויקימו בהכנ"ס בנפרד, ומובא כאן בהערות למ"ב, שאם יש בהכנ"ס רחוק, מותר לבנות בהכנ"ס שיהיה קרוב כדי שיהיה נוח לכולם, ואין בזה חשש שהם נחלקים מהציבור.
יכולים לכוף זה את זה לקנות תורה נביאים וכתובים כדי ללמוד בהם, ומבואר במ"ב, שבזמננו שיש גם ספרי קודש, כופים גם לקנות ספרים, כגון ש"ס, שו"ע, ושאר ספרי יסוד.

סעיף ב'
בהכנ"ס צריך שיהיה גבוה מכל בתי העיר, שנאמר, "לרומם את בית אלוקינו", ומביא המ"ב, שהיום לא נוהגים כך, והטעם, כיון שיש הרבה בתי עכו"ם, שהם לא מתייחסים לדין הזה שאסור שהבית שלהם יהיה יותר גבוה מבהכנ"ס, וממילא אין משמעות להלכה זו, ומה יועיל שהיהודים מקפידים שלא לבנות את ביתם יותר גבוה מבהכנ"ס כשהגויים לא מקפידים בזה, וממילא לא ניכר הגובה של בהכנ"ס.

מגדלים ובירניות שלא משתמשים בהם, א"צ שבהכנ"ס יהיה יותר גבוה מהם, אלא רק מאותם בתים שמשתמשים בהם, וגג שהוא משופע ולא משתמשים בחלקו העליון, צריך שבהכנ"ס יהיה יותר גבוה רק מאותו חלק שמשתמשים, ובשעת הדחק, או שיש מצות מלכות שאינם רשאים לבנות בהכנ"ס כדינו, מותר להתפלל בבית, ואפי' שיש דיורים בקומה שמעליו, ובלבד שינהגו שם בנקיות.

סעיף ג'
יש שיטה, שאם יהודי בנה בית יותר גבוה מבהכנ"ס, כופין אותו להוריד את ביתו, וא"צ שכל בהכנ"ס יהיה גבוה אלא מספיק שיש קרן אחת גבוהה יותר כדי לצאת יד"ח "לרומם את בית אלוקינו".

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן