מתי מברכים על פירות וירקות ברכת שהכל?

הדף היומי בהלכה ד' באדר סימן ר"ב סעיף י"א עד סעיף ט"ו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ב סעיף י"ב

- דיני ברכת פירות האילן -

מה מברכים על פירות הנאכלים בכל מצב שהם? | אכל פרי חי במקום שדרכם לבשלו וכן להפך, מה מברך עליו? | מה מברך על אגוז המטוגן בדבש? | מה מברך על אגוז רך המבושל בדבש?

פירות המשובחים לאכילה, בין חיים ובין מבושלים, מברכים עליהם את ברכתם הראויה להם, אבל פירות שהם טובים לאכילה כשהם מבושלים ואין הדרך לאכול אותם כשהם חיים, או באופן הפוך, פירות המשובחים לאכילה כשהם חיים, ואין הדרך לבשל אותם, מברכים עליהם את ברכתם הראויה רק כאשר אוכלים אותם בצורתם הראויה, אבל אם אוכלים אותם חיים במקום שהדרך לבשל, או שאוכלים אותם מבושלים במקום שהדרך לאכול אותם חי, מברכים עליהם שהכל.


סעיף י"ג
אגוז גמור המטוגן בדבש מברך עליו בורא פרי העץ, ומבאר המ"ב, שיש בזה ב' חדושים:

א. אע"פ שהאגוז הוא מהדברים שדרכם לאכול חי ולא לבשל, הייתי חושב שאותו הדבר כאשר הוא מטגן את האגוז בסוכר או בדבש מברך עליו שהכל כי הדרך לאוכלו חי, קמ"ל שכשמבשלו בדבש הוא משתבח יותר, ולכן מברכים עליו את ברכתו הראויה בפה"ע.

ב. הייתי חושב שכאשר מבשל את האגוז בדבש, העיקר זה הדבש והאגוז יהיה טפל לדבש, קמ"ל שהאגוז הוא העיקר, ומברכים על האגוז עם הדבש את ברכת האגוז בפה"ע.


סעיף י"ד
אגוז רך שמבשלים אותו בדבש ומברכים עליו שהכל, אומר המ"ב, שמדובר באופן שלא נגמר גידולו וקליפתו עדיין אינה קשה, ובאופן כזה ברכתו שהכל.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים