מתי לא מועיל לשכור את רשות הגוי משר העיר ?

כ"ז סיון תשע"ט - סימן שצ"א- מאמצע סעיף א' "וכשיש חצרות"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן צריך לעשות גם שיתופי מבואות וגם לשכור רשות? איזה חלק בבית אפשר לשכור משר העיר?ומה מוסיף לנו העובדה ששר העיר רשאי להושיב חיילים ונשק בבתי התושבים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שצ"א סעיף א' (בחלקו השני) במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שיתופי מבואות שווים לדיני עירובי חצרות, וכשם שלא צריך לערב עירובי חצרות אא"כ יש שני בתים בחצר, כך לגבי שיתופי מבואות א"צ להשתתף יחד אא"כ יש במבוי שני חצרות, וכשם שלעניין עירובי חצרות אם שני יהודים גרים בחצר יחד עם גוי לא מספיק מה שיערבו ביניהם, אלא צריכים לשכור רשות מהגוי, כך לעניין שיתופי מבואות לא מספיק מה שיערבו ביניהם, אלא צריכים לשכור רשות מהגוי.

שתי חצרות של בתי ישראל בעיר, וגר איתם גוי באותו מבוי, צריכים גם להשתתף שיתופי מבואות בין היהודים, וגם לשכור רשות מהגוי, וצריכים לשכור מכל גוי בפני עצמו את רשותו, ולא מספיק לשכור משר העיר שבבעלותו היו הדירות, מכיוון שמסר אותם לאנשי העיר לגור, והם משלמים לו מס, והוא לא יכול לסלק אותם מהבתים.

אומר הרמ"א, אע"פ שלטלטל מבתי הגוי למבוי לא מועיל מה ששכרו רשות משר העיר, כיוון שהוא מסר אותם לאחרים ואינם שלו, אבל קרקע המבוי עצמה היא של שר העיר, והראיה, שהרי הוא יכול לסלק את כל בעלי הדירות מהדרך, ולתת להם דרך אחרת, ואפשר לשכור משר העיר את הרשות של הדרך, ונ"מ, שיהיה מותר להוציא כלים מהבתים אל המבוי עצמו.

מושל העיר שיש לו את היכולת להושיב בבתי העיר בשעת מלחמה את חייליו וכלי מלחמתו, הוא נחשב כשר העיר שיש לו רשות גם בבתים, ואע"פ שלא יכול לסלק את הדיירים מהבתים, אבל מכיוון שיכול להושיב בבתים את חייליו וכלי מלחמתו, זה כבר מספיק בכדי שיהיה אפשר לשכור ממנו רשות, מק' הבה"ל, הרי עכשיו זה לא שעת מלחמה אלא שעת שלום, ואין לו שום קשר עם הבתים? אומר הבה"ל, מכיוון שהוא יכול לעורר מלחמה, זה נחשב שיש לו רשות בבתים.

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים