מתי יהודי עובר איסור על חמץ שלו הממושכן אצל גוי ?

כ"ח תשרי תש"פ - סימן תמ"א סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע חשוב שהיהודי יקנה לגוי את החמץ שלו מעכשיו?באופן שהיהודי לא עובר באיסור על חמצו הממושכן אצל גוי האם תנאי זה נאמר דווקא בהלוואה? ומה הטעם של האחרונים שהסכימו להתיר חמץ שהיה ברשות היהודי בפסח?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תמ"א סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

גוי שהלווה מעות ליהודי, והיהודי משכן לגוי את החמץ שלו תמורת הלוואה, שאם היהודי לא יפרע את ההלוואה, החמץ של הגוי, והחמץ בידו של הגוי, ואמר לו היהודי, אם אני לא אפרע, אני מקנה לך את המשכון כבר מזמן ההלוואה, הדין הוא, שהיהודי לא עובר על איסור, כיוון שהחמץ של הגוי, ואפילו אם זמן הפירעון הוא לאחר הפסח, וממילא יוצא שבחג הפסח החמץ היה עדיין של היהודי, בכ"ז היהודי לא עובר עליו, כיוון שמשעה שהגיע זמן הפירעון והיהודי לא פרע את החוב, החמץ נקנה לגוי למפרע, ונחשב חמץ של הגוי, ואם החמץ לא היה ברשותו של הגוי, החמץ לא נקנה לגוי, ואומר המ"ב, דעת כמה אחרונים, שאם היהודי הקנה לגוי את החמץ, א"צ שהחמץ יהיה ברשות הגוי, אבל יש מי שמחמיר בזה.

המ"ב אומר, שיכול להיות שהיהודי חייב לבער את החמץ הזה לפני פסח, וטעם הדבר הוא, כיוון שעצם העובדה שיש ליהודי אפשרות לפרוע את ההלוואה לגוי ואז החמץ ממשיך להיות של היהודי, זה עצמו מחבר את היהודי עם החמץ, שהלא גם אם זמן הפירעון הוא אחרי פסח, והיהודי הקנה לגוי את החמץ למפרע, גם אם היהודי לא פרע לו את ההלוואה והחמץ נקנה לגוי למפרע, אבל בפסח עצמו, מכיוון שיש ליהודי אפשרות לפדות את המשכון ע"י שיפרע את ההלוואה, זה עצמו מחבר את היהודי עם החמץ, ויש בזה בעיה.

אומר המ"ב, שמדברי השו"ע משמע, שהיהודי צריך להקנות לגוי את החמץ מעכשיו גם אם זמן הפירעון לפני פסח, וטעם הדבר הוא, כיוון שאם הוא לא יקנה לו את זה למפרע, יש כאן בעיה של אסמכתא והגוי לא קנה, והחמץ הוא של ישראל, ואסור, אבל יש שמקילים בזה.

עוד אומר המ"ב, כל מה שמועיל שאם הוא אומר לו מעכשיו והחמץ נמצא ביד הגוי היהודי לא עובר עליו, זה רק כאשר מדובר בהלוואה, אבל אם היהודי אומר לגוי אני יעשה לך דבר מסוים, ואם אני לא יעשה לך, אני מקנה לך את החמץ למפרע, זה לא יועיל, כי זה אסמכתא בעלמא, והיהודי לא מרגיש מספיק שהוא חייב לגוי בשביל שהוא יקנה לו את החמץ אם הוא לא יעשה לו את הטובה ההיא, והחמץ לא נקנה לו.

מביא המ"ב מחלוקת אחרונים, באופן שהיהודי לא אמר לגוי מעכשיו, והחמץ אסור לעולם כי הוא היה ברשות ישראל, האם מחויב לפדותו מהגוי אחרי פסח ולבערו, דאל"כ, הוא נהנה מזה שפורע חובו, ומביא המ"ב, שהסכימו להתיר, כיוון שהיהודי לא פורע לגוי בידיים, אלא עצם זה שהחמץ נשאר בידי הגוי ממילא החוב נפרע, אבל שהישראל לא יתן לגוי בידיים את החמץ אחרי פסח אם החמץ ברשותו של היהודי.

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים