מתי היו משתטחים על הריצפה מלא קומתם בנפילת אפיים

הדף היומי בהלכה כח אייר תשע"ו סימן קל"א סעיף א'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מתי היו משתטחים על הריצפה מלא קומתם בנפילת אפיים?
מדוע נופלים בנפילת אפיים דווקא על יד שמאל?
מהם כל הצורות שיש בתפילה?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א
סימן קל"א סעיף א'

אופן נפילת אפיים בדורות הקודמים | איך נוהגים בימינו? | הכרעת הפוסקים על איזה יד נופלים | כיסוי הפנים בנפ"א | סדר אמירת התחנונים | מה גורם אדם שמדבר בין שמו"ע לנפ"א? | האם מותר לענות על דברים שבקדושה בין שמו"ע לנפ"א?

מבואר שנפילת אפיים שנוהגת היום אינה כמו נפילת אפיים שהיתה נהוגה בשנים קדמוניות, הנפילת אפיים שנהגו בה פעם היתה כפשוטו שהיו נופלים על פניהם על הקרקע שלא בפישוט ידים רגלים, אלא כמו שמשתחווים ביוה"כ ובר"ה, בדורות האחרונים נהגו לכופף את הראש, וזו הנפילת אפיים של ימינו, ונחלקו הדעות, האם צריך ליפול ע"פ על יד ימין או על יד שמאל, יש מי שאומר על יד שמאל, שנאמר" ה' צלך על יד ימינך "הקב"ה נמצא בצד ימין של האדם, וכיון שכך, צריך ליפול על יד שמאל, וכך הוא כנגד הקב"ה שנמצא בימינו, ויש חולקים וסוברים, שאדרבה, צריך ליפול על יד ימין, ע"ש הכתוב "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני", כאשר אדם מתפלל אז השכינה נמצאת למולו, וממילא השמאל של השכינה, כביכול נמצאת נגד הימין שלו, ולמעשה, מנהג העולם והכרעת הפוסקים, שבנפילת אפיים של שחרית ליפול על יד ימין, כיון שביד שמאל מונחות התפילין, ואין זה כבוד התפילין, אבל בתפילת מנחה שאין מניחים בה תפילין, אז נופלים על יד שמאל, כי זו עיקר ההלכה.

המ"ב מוסיף שנפילת אפיים צריכה להיות באופן שהוא מכסה את הפנים שלו, ולכן שלא יפול על היד ממש, אלא על בגד, או על השרוול.

אחר שנופלים על פניהם, צריך לומר תחנונים בישיבה, ואח"כ בעמידה, את המזמור הראשון אומרים בנפילת אפיים, אח"כ אומרים תחינה בישיבה, ואח"כ "ואנחנו לא נדע מה נעשה" אומרים בעמידה, "ואנחנו לא נדע" – יושבים, "מה נעשה" – עומדים, וכביכול אנחנו אומרים להקב"ה, התפללנו לפניך בכל הצורות שהם, גם בנפילת אפיים, גם בישיבה, גם בעמידה, ואנחנו לא נדע מה נעשה, מה אנחנו יכולים לעשות יותר, המ"ב מביא לכך גם מהפסוקים כתוב שמשה רבינו אמר
"ואשב בהר" – ישיבה
"ואנכי עמדתי בהר" – עמידה
"ואתנפל לפני השם" – לשון נפילת אפיים


א"כ משה רבינו התפלל בכל האופנים, אז גם אנחנו מתפללים בכל האופנים.


השו"ע אומר, שאין לדבר בין תפילת שמו"ע לבין נפילת אפיים, ואדם שמדבר, גורם שהתחנונים שהוא התחנן בנפילת אפיים לא יתקבלו, וזה הכל בשיחה קבועה, אבל בשיחה מועטת, שיחה בעלמא לית לן בה, וכ"ש שאפשר לענות אז על דבר שבקדושה, ואפשר לומר תחנונים, ורק שלא יפסיק ויעסוק בדברים אחרים.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים