מתי אסור לצאת מבית הכנסת?

הדף היומי בהלכה כ"א בתמוז מתחילת סימן קמ"ח עד סימן ק"נ
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מתי אסור לצאת מבית הכנסת?
מדוע מחנכים את הילדים לנשק את ספר התורה?
הזהירות הנדרשת מהגבאים בסידור הבימה מטרחה דציבורא?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א


סימן קמ"ח סעיף א'

– שלא יפשיט ש"צ התיבה –

מנהג עיטור הבימה בבגדים נאים | מתי ראוי להפשיטם? 

אין ש"ץ רשאי להפשיט התיבה בציבור כל זמן שהם בבהכנ"ס, המ"ב מסביר, שהם היו נוהגים לעטר את הבימה בבגדים נאים לכבוד הס"ת, ואח"כ כשהיו מחזירים את הס"ת להיכל, היו מפשיטים את הבימה מהבגדים הנאים, ומחדש השו"ע, שכאשר מחזירים את הס"ת להיכל, לא יפשיטו את הבימה מהבגדים הנאים וימתינו עם הס"ת, אלא קודם יחזירו את הס"ת למקומו, ויחזרו לבהכנ"ס, ואז יפשיטו את הבגדים הנאים שפרשו על הבימה, וכמו שבהגה"ה מבואר, שהס"ת היה בבית אחר שבו היה משתמר, והטעם, כי אם יצטרכו להמתין בינתיים עד שיסירו את הבגדים הנאים שפרשו על הבימה, ואח"כ יחזירו את הס"ת למקום המשתמר, זה יגרום טירחא דציבורא.

סימן קמ"ט סעיף א'

– שהציבור לא יצאו מבהכנ"ס עד שיצניעו ספר התורה –

עד מתי צריך להשאר בבהכנ"ס כשיש קריה"ת? | מה הדין כשיחיד רוצים לצאת? | איך צריך לנהוג כשספר התורה יוצא מפתח בהכנ"ס? | ליווי הס"ת | מנהג הבאת תינוקות לבהכנ"ס 

כל עוד שלא הצניעו את הס"ת בהיכל, אסור לצאת מבהכנ"ס, ומוסיף המ"ב, שזה הכל באותם מקומות שנוהגים להחזיר את הס"ת להיכל אחרי קדושא דסידרא, אבל באותם מקומות שנוהגים להחזיר את הס"ת להיכל לפני קדושא דסידרא, הסעיף הזה מיותר, כיון שבלאו הכי הם לא יכולים לעזוב את בהכנ"ס לפני קדושא דסידרא.

כל האיסור נאמר רק על הרבים, אבל אם מיעוט מהציבור רוצים לצאת מבהכנ"ס, ורוב הציבור נשאר בבהכנ"ס עם הס"ת, אין בעיה למיעוט לצאת מבהכנ"ס.

אסור לצאת מאותו פתח שבו הס"ת אמור לצאת, לפני שהס"ת יוצא, וגם אם יוצאים מפתח אחר, צריכים להמתין בחוץ, וללוות את הס"ת, ורק אח"כ ילכו לדרכם.

במקומות שמצניעים אותו בהיכל שבארון בבהכנ"ס, מצוה על כל מי שהס"ת עובר לפניו, שילווה את הס"ת עד הארון שמכניסים אותו להיכל, וכן נוהגים במגביה ספר התורה שילווה את הס"ת עד שמכניסים אותו להיכל וכן הגולל, כי זה עיקר המצווה.
יש שמביאים את התינוקות לבהכנ"ס לנשק את הס"ת, כדי לחנכם ולזרזם במצוות.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן