משפצים את הדירה, הקבלן הגוי מעוניין לעבוד גם בשבת. יש בעיה?

הדף היומי בהלכה כ"ד בתמוז מסימן רמ"ד אמצע סעיף א' "ואם היתה" עד סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ד סעיף א' [בחלקו השני]

- איזה מלאכות יכול האינו יהודי לעשות בעד הישראל - 

טעם ההיתר ליהנות ממלאכת גוי הנעשית בקבלנות | האם מותר לבקש מן הגוי שיקצור לו עשבים בגינה? | ניקיון הרחוב ע"י גוי בשבת | האם מותר לבקש מהגוי לבנות בית הכנסת בשבת?

מותר ליהודי לבקש מגוי שיעשה עבורו מלאכה בקבלנות גם אם הגוי יעשה את אותה מלאכה בשבת, שמכיוון שהמלאכה היא בקבלנות, אין עניין לישראל שהגוי יעשה את המלאכה בשבת, אלא יכול לעשותה בכל זמן שירצה, ואם ידוע ומפורסם שהמלאכה היא בשל ישראל, אסור, מפני מראית עין שיחשבו שהישראל בקש מהגוי לעשות עבורו מלאכה בשבת.

כל מלאכה שהיא במחובר, זה כמו שידוע ומפורסם שהיא של ישראל, ולכן אסור לישראל לבקש מהגוי שיבנה לו כותל, או שיקצור לו את שדהו.

המ"ב מביא (סק"י) בשם ספר חסידים, מעשה באדם אחד ששכר אינו יהודי לבנות ביתו בקבלנות, והגוי בנה בשבת, (שהדבר מותר ובכ"ז יש בזה משום מראית עין כי ניכר לכל שהוא עובד בשל ישראל) והיו מתרעמים על הישראל ולא חשש לכך, ולא היו מועטים שלא נשאר הקרקע לא לו ולא לזרעו.

אם אותה מלאכה שהגוי עשה במחובר הייתה מחוץ לתחום, וגם אין עיר אחרת בתוך התחום שעושים בו את המלאכה, מותר, דאין בזה משום מראית עין.

המ"ב מביא נידון, האם מותר שהגוי ינקה את הרחוב של ישראל בשבת בקבלנות, לכאו' כיוון שזה בפרהסיא וזה במחובר, יש בזה בעיה של מראית עין, ובכ"ז מביא המ"ב צד, שיש מקומות שנוהגים היתר שהגוי יעשה זאת, שמכיוון שזה דבר של רבים, אין בזה חשש של מראית עין, ויתלו את זה בהיתר.

לעניין בניית בית הכנסת, המ"ב מביא בשם המג"א, שגם אם נאמר שמלאכת גוי עבור רבים אין בזה בעיה של מראית עין כי הרבה אנשים לא עוברים על איסור, אבל לבנות בהכנ"ס אסור, כיוון שיש בזה חילול השם, שהרי ביום חגם של הגוים לא עושים מלאכה, וביום החג של היהודים עושים מלאכה? ולכן אפילו לשיטות המתירים מלאכה עבור רבים, בזה אסור, ואם יש חשש שיתבטל בניית בהכנ"ס, יש להקל בזה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים