הדף היומי מסכת זבחים דף קיז

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי שהרג בעיר מקלט, להיכן יגלה?
היכן היתה עיר מקלט בדור המדבר? והאם בזמן הבמות, היה אדם רשאי לבנות במה בראש גגו? דף קיז עמוד א * מחנה לויה בשילה לא קלטה רוצח בשגגה, והיה עליו לנוס לעיר מקלט אחרת. * במדבר היתה מחנה לויה קולטת את הרוצח בשגגה. * הגמרא מביאה ברייתא עם 5 דעות חלוקות מה היו מקריבים בבמה. דף קיז עמוד ב * הגמרא מבארת את מקור דינו של רבי מאיר (הדעה הראשונה בברייתא שבעמוד א) הסובר שבבמה קטנה הקריבו קרבן שבא בנדר ובנדבה, ומנחות וקרבנות הנזירות. * לדעת שמואל (למסקנה): רבי מאיר וחכמים נחלקו בעולה ושלמים של נזיר אם מקריבים בבמה קטנה, אבל בחטאת ואשם של נזיר לדעת כולם לא מקריבים בבמה. * הגמרא מבארת את המקור לדעת חכמים הסוברים שציבור מקריבים אפילו חובות בבמה גדולה. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף קיז

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים