הדף היומי מסכת זבחים דף קטז

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מתי אמרו כל אומות העולם שירה?
מתי הגיע יתרו? ואלו אמוראים הקריבו קרבן עולה? דף קטז עמוד א * מחוסר אבר נאסר לבני נח להקרבה. * האמוראים נחלקו אם בני נח הקריבו שלמים (או רק עולות). * האמוראים והתנאים נחלקו אם יתרו היה קודם מתן תורה או אחר מתן תורה. * "וישמע יתרו כהן מדין" - נחלקו התנאים איזו שמועה שמע ובא ונתגייר: מלחמת עמלק / מתן תורה / קריעת ים סוף. * התורה היתה גנוזה אצל הקב"ה תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם. דף קטז עמוד ב * אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב הזונה, והיא זינתה כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, ואח"כ התגיירה (בגיל 50). * נכרי רשאי בזמן הזה להקריב בבמה, ואסור לישראל לסייע להם בהקרבת הקרבן או להקריב עבורם, אך מותר ללמד אותם כיצד להקריב את הקרבן. * לדעת רבי אלעזר בן שמוע: כשם שמזבח צריך שיבנו אותו מאבנים חדשות, כך אף עצים שמקטירים בהם צריך שיהיו חדשים. * אם הקריב קדשים קלים והיה בידו בשר מהקרבן ופרקו את המשכן ונסעו למקום אחר - במקום חנייתן השני חוזר ואוכל את הבשר, והבשר לא נפסל ב"יוצא". על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף קטז

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים