הדף היומי מסכת זבחים דף סג

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

דף סג עמוד א * במשנה נאמר שהמנחות היו נקמצות בכל מקום בעזרה, ורבי אלעזר (בגמרא) אמר שמנחה שנקמצה בהיכל כשירה. * "וקמץ משם" - לדעת ת"ק: ממקום שרגלי הזר עומדות, לדעת בן בתירא: אם קמץ בשמאל יחזור ויקמוץ בימין. * רבי יוחנן: שלמים ששחטן בהיכל כשרים. * החל מהמשנה בסוף העמוד ועד סוף הפרק הבא, עוסקות המשניות בדיני קרבנות העוף. דף סג עמוד ב * הגמרא מבררת את המקור לכך שחטאת העוף היתה נעשית על קרן דרומית מערבית. * המנחה מוגשת למזבח בקרן מערבית דרומית, ולדעת רבי אליעזר המנחה מוגשת בצד הדרומי של המזבח (ולדעתו המזבח היה ממוקם בצפון העזרה). * כל מקום במזבח היה כשר למליקת חטאת העוף. * מקום ההזאה היה בקרן דרומית מערבית מחצי המזבח ולמטה. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף סג

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים