הדף היומי מסכת זבחים דף נב

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם נתינת שיירי הדם מעכבת?
היכן נותנים את הדם, על גג היסוד או על צידו? והאם יש מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי יהודה? דף נב עמוד א * לדעת רב אדא בר אהבה: רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו אם שפיכת שיריים של דם קרבן חטאת אל היסוד מעכבת או לא, ולדעת רב פפא (והגמרא מביאה ברייתא המסייעת לדבריו): כולם סוברים שלא מעכבת. * לדעת רב פפא: רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו אם מיצוי חטאת העוף מעכב או לא. * פר יום הכיפורים טעון לכתחילה מתן דמים ליסוד. דף נב עמוד ב * ישנה מחלוקת תנאים בדעת רבי ישמעאל אם סובר שמיצוי חטאת העוף מעכב. * רמי בר חמא מביא תנא הסובר ששיריים מעכבים. * חטאת שניתן דמה במזבח למטה מחוט הסיקרא ולא למעלה פסולה. * לדעת אחת באמוראים: רבי עקיבא ורבי יהודה נחלקו אם שיריים מעכבים או לא, ולדעה אחרת באמוראים: לדעת כולם אינה מעכבת. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף נב

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים