מכה שמוציאה דם האם מותר לספוג אותו בבגד ?

י"ג חשון תשע"ט- סימן שכ"ח סעיף מ"ח- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם יש איסור לדחוק את המכה כדי שתוציא דם?כיצד צריך לנהוג עם מכה המוציאה דם? ובאיזה אופן מותר לשים פתילה נגד עצירות? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף מ"ח – סעיף מ"ט במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שיש לו מכה בבשרו והמכה מוציאה דם, אסור להניח בגד על המכה כיוון שהדם יצבע את הבגד, דיש בזה איסור צובע, ואע"פ שצביעה כזאת היא קלקול שהרי היא מקלקלת את הבגד, ומדוע יש בזה איסור של צובע? מבאר המ"ב, שאמנם מקלקל פטור, אבל אסור, ולכתחילה אסור לאדם לצבוע גם כאשר הצביעה היא דרך קלקול, וכן בכל מלאכה שהיא דרך קלקול אסור מדרבנן, ובבגד אדום ודאי שיש בזה איסור, כיוון שהצבע האדום של הדם משביח את הבגד, ובכ"ז מביא המ"ב בשם האחרונים, שבשעת הדחק אפשר להקל, כיוון שצביעה זו היא דרך לכלוך.

אסור לדחוק את המכה כדי להוציא ממנה דם, דיש בזה משום 'חובל', וכן אסור להניח משחה ע"ג המכה כדי שהמשחה תשאב את הדם, כיוון שגם זה חובל דאורייתא, ומביא המ"ב צד, שאסור להניח עלוקה על בשרו, כדי שהעלוקה תמצוץ את הדם, שגם בזה יש משום חובל.

אדם שיש לו מכה שמוציאה דם, ישטוף את המכה מהדם ע"י מים או יין, וכיוון שהמכה יבשה ואינה מוציאה דם, יכול להניח עליה בגד, וי"א שיכרוך קורי עכביש, ועל זה יכרוך בגד, וכיוון שהדם נפגש בקורי עכביש ולא בבגד, מותר, והב"י מפקפק בזה, כיוון שקורי עכביש מרפאים, ויש בזה משום שחיקת סממנים.

אדם שסובל מעצירות, אסור לו להניח פתילה בשבת, שמא ישיר את השיער שבאותו מקום, ואם מניח אותו בשתי אצבעותיו ובנחת, אין חשש בזה, שאז גם אם תולש, זה יהיה בצורה של שינוי ולא בידיים ממש, ומביא המ"ב מהח"א, שכל זה אם היה פתילה מוכנה מער"ש, אבל אסור לעשות בשבת פתילה מנייר, משום 'מכה בפטיש', ומה שעושים מחתיכת לפת מותר, כיוון שבאוכלין אין משום מכה בפטיש.

''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים