מי שכבר ברך המוציא על הלחם האם יכול לברך שוב כדי להוציא את חברו?

הדף היומי בהלכה כ"ח בניסן סימן רי"ג מאמצע סעיף א' 'וי"א' עד סימן רי"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רי"ג סעיף א' [בחלקו האחרון]

- מי שיצא אם מוציא אחרים -

מדוע עדיף שאחד יברך ויוציא את כולם יד"ח בסעודת פת ויין? | מה הדין בברכה אחרונה? | מה הדין בשאר מאכלים? | אדם שבירך ברכת המצוות, האם יכול לברך שוב כדי להוציא יד"ח את חברו? | יוצא יד"ח מחברו ולא ענה אמן, האם זה מעכב? | מה הוא התנאי שעי"ז יוצא יד"ח בשמיעת הברכה מחברו?

למדנו בתחילת הסעיף, שעדיף שאחד יברך בקול רם ויפטור בברכה את כל שאר האוכלים והשותים, כיוון שברוב עם הדרת מלך, וצריך שכולם יצטרפו ע"י שיושבים יחד, ואם מדובר בפת או יין צריכים גם להסב יחד כי זו היא הדרך שהייתה נהוגה בימים ההם, ואם לאו, לא יכול האחד לפטור את כולם, נמצא א"כ שבפת ויין צריך להסב יחד, ובשאר מאכלים מספיק שיושבים יחד, ובימינו שאין נהוג להסב לאכילת פת ולשתיית יין, אחד מברך בקול ומוציא את כולם גם בלי שהסבו יחד, אבל כל זה בתנאי שיושבים יחד.

זה הכל בברכה ראשונה, אבל בברכה אחרונה מצוה ליחלק, כיוון שמאחר והם נפרדים, אין קביעותם מושלמת, וממילא מצוה שכל אחד יברך לעצמו, משא"כ ברכה ראשונה שהם מתיישבים לאכול, שאחד יפטור את כולם, וכל זה לכתחילה, אבל בדיעבד כל היכא שאחד מברך בקול רם ומכוון להוציא יד"ח, ואחרים מתכוונים לצאת בברכתו, אע"פ שלא ישבו או הסבו יחד, בין בפת ויין ובין בשאר מאכלים, יוצאים יד"ח.

הרמ"א מביא י"א שסוברים שכל מה שאחד יכול להוציא אחרים יד"ח, זה רק בפת ויין מחמת חשיבותם, שאז יש משמעות לקביעות של האנשים יחד, אבל בשאר מאכלים שאינם חשובים אין משמעות לקביעות, ולא שייך שאחד יוציא אחרים יד"ח, ובדיעבד בכל מקרה זה מועיל.

יש נידון במ"ב, האם בזמננו שאיננו קובעים עצמנו למשתה יין, האם נאמר הדין שאחד יברך ויפטור את כולם יד"ח, או לא וכמו שאר מאכלים שאחד לא יכול לברך ולפטור את כולם.


סעיף ב'
יש הבדל יסודי בין ברכת המצוות לבין ברכת הנהנין, ברכת המצוות אע"פ שיצא, מוציא, וזה מדין ערבות שכל ישראל ערבים זה לזה, ולכן יכול לברך שוב אע"פ שיצא בעצמו יד"ח המצווה, שהרי גם הוא ערב למצוותיו ולמעשיו הטובים של חברו, משא"כ בברכת הנהנין שאדם שלא אוכל ושותה אינו יכול לברך רק בשביל חברו.

עניית אמן אינה מעכבת, ויצא יד"ח גם כשלא ענה, אבל אין זה לכתחילה.


סעיף ג'
אין יוצא יד"ח בשמיעת הברכה אפילו עונה אמן, אא"כ שמע את הברכה מתחילתה ועד סופה, והמברך ג"כ נתכוון להוציאו יד"ח.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים