מי שטעה וברך ברכת המזון במקום על המחיה, האם צריך לברך שוב?

הדף היומי בהלכה ח' בניסן סימן ר"ח מסעיף ט"ז עד סעיף י"ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ח סעיף ט"ז

- דין ברכה מעין שלש אחר חמשת מיני פירות וחמשת מיני דגן -

באיזה אופנים ברכת ראשונה ואחרונה על יין פוטרת שאר משקאות? | שתה יין והסיח דעתו והביאו לו שאר משקאות, האם צריך לברך? | בירך בהמ"ז במקום לברך מעין ג' האם יצא יד"ח? | התחיל בהמ"ז ונזכר שצריך לברך מעין ג', עד היכן יכול לחזור למעין ג'?

ברכת הגפן פוטרת את ברכת שאר המשקאות, דהיינו, אדם ששתה יין ובירך עליו הגפן, אם הוא שותה שאר משקאות שברכותיהן שונות, ברכת הגפן פוטרת את הברכה הראשונה של שאר משקאות, ואפילו שהם משקאות חשובים, וה"ה לעניין ברכה אחרונה, שברכת על הגפן פוטרת את ברכת בורא נפשות שהתחייב על שאר המשקים, המ"ב מוסיף, שבשני אופנים ברכת בורא פרי הגפן, או ברכת על הגפן פוטרת את הברכה על שאר משקאות. א. כששאר משקאות עמדו לפניו כשבירך בפה"ג. ב. כשקובע שתייה על יין, הברכה ברכת בפה"ג פוטרת את שאר המשקאות אח"כ, אפילו שלא היו לפניו.

אדם ששתה יין, והסיח דעתו משתיית היין והביאו לו שאר משקאות, מברך עליהם, שהרי גם על היין מברך שוב אם הסיח דעתו, כ"ש על שאר משקאות שיביאו לו אח"כ, אבל לעניין ברכה אחרונה אין היסח דעת, וממילא אם שתה יין והתחייב בברכת על הגפן והסיח דעתו משתיית היין, ואח"כ הביאו לו משקאות נוספים שברכתם האחרונה היא נפשות, הברכה האחרונה על היין תפטור את הברכה על שאר משקאות.


סעיף י"ז
התחייב לברך מעין ג' שלא בשעת הסעודה, וטעה ובירך בהמ"ז, מבואר בשו"ע, שאם שתה יין והתחייב בברכת על הגפן וכן אכל תמרים והתחייב בעל העץ, ובירך בטעות בהמ"ז, יוצא יד"ח כיוון שהם מזינים, אמנם שיטת השו"ע בהמ"ז אינה פוטרת תבשיל העשוי מה' מיני דגן, ומבאר המ"ב, שזה כיוון שיש לחיטים עלויא אחרינא בפת, ולכן בהמ"ז לא פוטרת אותם כיוון שלא הגיעו לפסגה שאפשר לעשות מהם, ומביא המ"ב, שהאחרונים הסכימו שלא כדעת השו"ע, ובהמ"ז פוטרת גם תבשיל העשוי מה' מיני דגן.

ומחדש השו"ע עוד, שבהמ"ז שפוטרת, א"צ ג' ברכות, אלא אם בירך ברכה ראשונה בלבד, זה כבר פוטר ברכת מעין ג', ואם נזכר קודם שסיים הברכה האחרונה ימשיך לברכת מעין ג'.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים