מי שהסיר פקק מתכת מבקבוק בשבת – האם רשאי להשתמש ביין?

הדף היומי בהלכה כ"ד סיון- סימן שי"ד סעיף ג'- סעיף ו'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לקפל 'עלה' כדי להשתמש בו כמרזב לחבית יין?

ברז של חבית יין שסותם את החור ורוצה להוציא את הברז באופן שמכה עליו בברז אחר, האם הדבר מותר? על אלו כלים נאמר שאין בהם דין בונה וסותר? ומתי מותר ליצור פתח יפה בחבית של יין? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שי"ד סעיף ג'  – סעיף ו' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

למדנו בסעיף ב', שנקב בחבית של יין ונסתם, אם הנקב נמצא למטה מהשמרים באופן שכל כובד היין נשאר עליו, אז הסתימה היא חזקה ואסור לפתוח אותה בשבת, אבל אם הנקב נמצא למעלה מהשמרים באופן שכובד היין לא נשען על הנקב בצורה כ"כ מרובה, הסתימה היא חלשה ומותר לפתוח אותה בשבת, וכהמשך לכך אומר השו"ע בסעיף ג', שנקב המותר לפותחו בשבת, דהיינו, נקב שהוא למעלה מהשמרים, מותר לפתוח אותו אפילו במקדח שהוא כלי המיוחד לכך, ומביא השו"ע שיטת י"א שחולקים וסוברים, שנקב שנסתם מותר לפותחו רק אם מדובר בחבית של חרס שאין הסתימה מהודקת יפה, אבל בשל עץ שמהדקים מאוד את העץ שסותמים בו את הנקב, אסור לפותחו בשבת.

להלכה: מביא המ"ב, שאמנם הא"ר כתב שכמה פוסקים חולקים וסוברים שגם בחבית של עץ מותר לפתוח את הנקב שנסתם, אבל בפמ"ג ובח"א משמע, שיש לחוש ולהחמיר כדעת הי"א.

אם הברז עצמו סותם את הנקב שבחבית, מותר לקחת ברז אחר ולהכות בברז השבור ולהוציא אותו, והיין יזרום דרך הנקב.

מותר לאדם לקחת קנה חלול ולתחוב אותו בתוך נקב שבחבית, כדי שהיין יזוב דרך הקנה, שהרי הוא משאיר את הקנה כמות שהוא ולא עשה שום תיקון בגופו של הקנה, אבל אסור לקחת עלה ולקפל אותו בצורה כזאת שישמש כמרזב ולהכניס אותו לתוך הנקב שבחבית כדי שהיין יזוב עליו, כיוון שזה נראה כמו שהוא עושה מרזב בשבת, או שחוששים שמא יתלוש עלה מהענף כדי שישמש אותו כמרזב, ונ"מ בין שני הטעמים, באופן שיש לו עלים אחרים קטומים האם גם אז חוששים או לא, והרמ"א חולק ואומר שכאשר יש לו הרבה עלים קטומים אחרים, מותר לו לקחת עלה ולקפל אותו שישמש לו כמרזב ליין, ומבאר המ"ב שהמח' היא, למה אסור לקחת עלה של הדס ולהשתמש בו כמרזב ליין? אם הסיבה היא משום עצם לקיחת העלה והפיכתו למרזב, א"כ גם אם יש לו עלים אחרים זה לא משנה, שהרי זה שלוקח את העלה ומשתמש בו כמרזב, זה האיסור, אבל לרמ"א האיסור הוא שמא יקטוף עלה מהענף שישמש לו כמרזב, וא"כ כאשר יש לו הרבה עלים אחרים, מותר.

אין בונה וסותר בכלים גרועים, ולכן, מותר להתיז ראש החבית של היין בסייף ולהוציא את היין באופן שהחבית גרועה, וגם כאשר אנחנו אומרים שאין בונה וסותר בכלים גרועים, בכ"א אסור לעשות פתח או נקב יפה בצידה, שהרי מתכוון לכך, כי אם היה רוצה לעין יפה שכל היין יישפך, הוא לא היה עושה נקב בצידה, אלא היה מתיז את ראשה של החבית, וכיוון שעשה נקב בצידה, מוכח שהוא מתכוון לעשיית פתח יפה, וזה אסור בכל מקרה גם בחבית גרועה, אבל לנקוב למעלה בחבית מותר, כי אין הדרך לעשות שם נקב יפה, ומבאר המ"ב, שהרי נופלים בה אבנים וצרורות.

"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

תגובה אחת

 1. גרשון יעקובוביץ הגב

  בס"ד

  שלום לרב לרב הגאון,

  האם האיסור להשתמש בעלה (שאיננו מחובר) להוצאת יין מחבית בשבת כולל גם עלים שהם בבחינת אוכלין לבהמה? או שמא גם השולחן ערוך אינו אוסר להשתמש במקום שיש בו הרבה עלים קטומים ובנוסף אותם עלים הם בבחינת ' אוכלין לבהמה' שאין בהם תיקון כלי?

  כל הברכות,
  גרשון יעקובוביץ

פוסטים נוספים