מי צריך לשתות וכמה מהכוס של ברכת המזון?

הדף היומי בהלכה כ"ו בטבת סימן ק"צ סעיף ג' עד סעיף ה'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ק"צ סעיף ג'

- שתיית היין אחר הברכה ודיניה -

שיעור שתיית כוס של ברכה | כיצד ינהג להוציא עצמו מידי ספק ברכה? | האם צריך דווקא המברך לשתות מכוס של ברכה? | יתן גם למסובין לטעום מן הכוס

יש ספק בהלכה, מהו השיעור של שתיית משקין כדי להתחייב בזה ברכה אחרונה, יש מי שאומר, שהשיעור הוא ברביעית, וכמו שלגבי כמה הלכות שנאמרו בתורה, השיעור ברביעית, כך חז"ל קבעו את השיעור של ברכה אחרונה בשתיית משקין ברביעית, ויש מי שאומר שהשיעור הוא בכזית, וכמו לגבי אכילה שהשיעור להתחייב בברכה אחרונה הוא בכזית כך במשקין, ולכן מבואר בשו"ע, שאדם לא יכניס את עצמו לספק ע"י ששותה בין כזית לרביעית, אלא ישתה או פחות מכזית שאז בוודאי אינו חייב בברכה אחרונה או יותר מרביעית שאז ודאי חייב ברכה אחרונה.

כאשר אנחנו עוסקים בכוס של ברכה וכמו כוס של בהמ"ז, א"א לומר לאדם שישתה פחות מכזית, כי בפחות מכזית לא יוצא יד"ח של כוס של ברכה, אלא צריך לשתות לכל הפחות מלוא לוגמיו, וזה רוב רביעית, וזה מצב מסופק של בין כזית לרביעית, והרי אמרנו שלא ישתה במצב של ספק, ולכן בכוס של ברכה ישתה רביעית שלימה.


סעיף ד'
אמנם מכוס של ברכה צריך לשתות רביעית או כמלוא לוגמיו, אבל אין צריך שדווקא המברך ישתה, ואם קשה לו לשתות יכול לתת לאחד מן המסובין, ושיטת השו"ע, שצריך שאחד ישתה כמלוא לוגמיו, והמ"ב מביא שיש מי שאומר, שאפילו כמה מן המסובין יכולים להצטרף לשתיית מלוא לוגמיו,

יטעמו כולם מכוס של ברכה, והמ"ב אומר, שמוכרח שמדובר בכוס שיש בה יותר מרביעית, שהרי למדנו לעיל, שצריך לשתות רביעית שלימה ולא להכנס לספק בברכה אחרונה, וא"כ מה זה שיטעמו כולם? ע"כ מדובר שיש יותר מרביעית, שאז יש גם למברך וגם לשאר המסובין.

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים