מי צריך לשתות וכמה מהכוס של ברכת המזון?

הדף היומי בהלכה כ"ו בטבת סימן ק"צ סעיף ג' עד סעיף ה'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ק"צ סעיף ג'

- שתיית היין אחר הברכה ודיניה -

שיעור שתיית כוס של ברכה | כיצד ינהג להוציא עצמו מידי ספק ברכה? | האם צריך דווקא המברך לשתות מכוס של ברכה? | יתן גם למסובין לטעום מן הכוס

יש ספק בהלכה, מהו השיעור של שתיית משקין כדי להתחייב בזה ברכה אחרונה, יש מי שאומר, שהשיעור הוא ברביעית, וכמו שלגבי כמה הלכות שנאמרו בתורה, השיעור ברביעית, כך חז"ל קבעו את השיעור של ברכה אחרונה בשתיית משקין ברביעית, ויש מי שאומר שהשיעור הוא בכזית, וכמו לגבי אכילה שהשיעור להתחייב בברכה אחרונה הוא בכזית כך במשקין, ולכן מבואר בשו"ע, שאדם לא יכניס את עצמו לספק ע"י ששותה בין כזית לרביעית, אלא ישתה או פחות מכזית שאז בוודאי אינו חייב בברכה אחרונה או יותר מרביעית שאז ודאי חייב ברכה אחרונה.

כאשר אנחנו עוסקים בכוס של ברכה וכמו כוס של בהמ"ז, א"א לומר לאדם שישתה פחות מכזית, כי בפחות מכזית לא יוצא יד"ח של כוס של ברכה, אלא צריך לשתות לכל הפחות מלוא לוגמיו, וזה רוב רביעית, וזה מצב מסופק של בין כזית לרביעית, והרי אמרנו שלא ישתה במצב של ספק, ולכן בכוס של ברכה ישתה רביעית שלימה.


סעיף ד'
אמנם מכוס של ברכה צריך לשתות רביעית או כמלוא לוגמיו, אבל אין צריך שדווקא המברך ישתה, ואם קשה לו לשתות יכול לתת לאחד מן המסובין, ושיטת השו"ע, שצריך שאחד ישתה כמלוא לוגמיו, והמ"ב מביא שיש מי שאומר, שאפילו כמה מן המסובין יכולים להצטרף לשתיית מלוא לוגמיו,

יטעמו כולם מכוס של ברכה, והמ"ב אומר, שמוכרח שמדובר בכוס שיש בה יותר מרביעית, שהרי למדנו לעיל, שצריך לשתות רביעית שלימה ולא להכנס לספק בברכה אחרונה, וא"כ מה זה שיטעמו כולם? ע"כ מדובר שיש יותר מרביעית, שאז יש גם למברך וגם לשאר המסובין.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים