מה שייך 'קניין חליפין' לעירוב?

י"ט בניסן תשע"ט - סימן שס"ט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אדייר שפנה ישירות לנחתום שממנו קונים את פת העירוב ונתן לו מעה עבור חלק בעירוב, מדוע לא זכה בעירוב ?מה הם האופנים שיכול לזכות בעירוב באמצעות הנחתום ? ומדוע כאשר נותן מעה לבעה"ב עבור חלק בעירוב, זכה בעירוב? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ט סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

דייר מבני החצר שלא נתן פת משלו לצורך העירוב עם בני החצר, אלא פנה אל הנחתום שממנו קונים את הפת לעירוב, ונתן לו מעה עבור החלק בפת שבני החצר אמורים לקנות ממנו, לא זכה בעירוב, כיוון שמעות אינם קונות, וגם אם הנחתום זיכה את הכיכר לכל בני החצר וגם לאותו דייר, לכולם מועיל, ולדייר ההוא לא מועיל, ואע"פ שהוא זיכה לכל בני החצר, והרי אותו דייר הוא אחד מבני החצר, ומדוע לא מועיל? מבאר המ"ב, שמסתמא לא כיוון לתת לו במתנת חינם כמו לאחרים, אלא זיכה לאותו אחד בגלל שהוא נתן לו כסף, והכסף הרי אינו קונה, וממילא הוא לא שותף בעירוב.

אם אותו אחד מבני החצר בא אל הנחתום, ולא אמר לו, 'תזכה לי חלק בעירוב', אלא אמר לו, 'ערב לי', מועיל, והחילוק בזה מבאר המ"ב, שמכיוון שאמר 'ערב לי', הוא מתכוון לומר, תן לי באופן שמועיל, וכמו שמועיל לכולם, מועיל גם לי, דהיינו, במתנת חינם ולא בגלל המעות.

אופן נוסף המועיל בזה, הוא ע"י חליפין, ולכן, אם נתן לו כלי תמורת הכיכר, הכלי משמש כקניין חליפין, וחליפין קונים מטלטלין, וזכה אותו הדייר בכיכר של העירוב.

אופן נוסף המועיל הוא, כאשר הנחתום זיכה לו ע"י אחר, ולכאורה איך זה מסתדר עם מה שמבואר בתחילת הסעיף, שאפילו אם זיכה לכל בני החצר זה לא מועיל? מבאר המ"ב, שמדובר כאן שהוא הזכיר במפורש את שמו של אותו דייר, ונראה שרוצה להקנות לו את זה במתנת חינם, ולכן קונה לו, ויש שחולקים בזה וסוברים, שלא יועיל, שהרי אותו דייר נתן לו כסף, ולא רוצה לקנות במתנת חינם, ומכיוון שכסף לא קונה, אין לו חלק בעירוב.

אופן נוסף המועיל, כאשר הנחתום לא נתן לו פת משלו, אלא קנה לו כיכר מהשוק באותו כסף, וטעם הדבר שמועיל הוא, מכיוון שהנחתום הוא שליח של אותו הדייר, ומזכה לו את העירוב.

כאשר נותנים מעה לבעה"ב, מועיל מה שהוא מזכה, כיוון שזה כמו שהוא אומר לו 'ערב לי', דהיינו כדין, ולאו דווקא להקנות לו, שהרי בעה"ב בדרך כלל לא מוכר את הכיכרות שלו, לכן מועיל.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים