מה עושים כאשר כולם שכחו לעשות שיתופי מבואות ?

כ"ד סיון תשע"ט - סימן ש"צ- סימן שצ"א- אמצע סעיף א' "וכשיש חצרות"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן לא חוששים שיהודי ילמד ממעשיו של הגוי הגר בסמוך אליו? האם שיתופי מבואות שווים בדינם לעירובי חצרות?ומתי אסור לטלטל בעיר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ש"צ  – סימן שצ"א סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבוי שמצדו האחד גר גוי, וממול בצד השני גר ישראל, ובצמוד לבית של היהודי, יש בית נוסף של יהודי אחר, וביתו של אותו יהודי אחר והחצר שלו, אינם פתוחות למבוי אלא פתוחים לרה"ר, ובין החצר של היהודי שפתוח למבוי לבין החצר של היהודי הנוסף שהפתח שלו פתוח לרה"ר, ביניהם יש כותל שיש בו חלון, מבואר בשו"ע, שאינם יכולים לערב בכדי שהיהודי הנוסף יוכל להוציא כלים דרך היהודי שגר במבוי אל המבוי, וטעם הדבר מבאר המ"ב, משום שהיהודי גר לבדו עם הגוי במבוי, ובאופן כזה היהודי מפחד מהגוי, ואם המצב יימשך כמו שהוא, היהודי יעקור את דירתו משם, ואם נתיר ליהודי שגר במבוי לערב עם היהודי השני, היהודי שגר במבוי לא יפחד לגור עם הגוי, כיוון שיש לצדו יהודי אחר שיעזור לו בעת צרה, ויישאר היהודי לגור במבוי, וילמד ממעשה הגוי, וחז"ל לא רצו שיקרה כך, אבל אם יש ביניהם פתח, מותר לשני היהודים לערב ביניהם דרך הפתח, ומבאר המ"ב שהטעם הוא, כיוון שבכל מקרה גם אם לא נתיר להם לערב יחד, אבל שניהם יחד, והיהודי בכל מקרה לא יעקור את דירתו משם, שהרי יש פתח שמחבר אותו עם יהודי אחר, ומה שנמנע מהם לערב יחד, זה לא ימנע מהיהודי להישאר במבוי.

מבוי שבצדו האחד גר גוי, ובצדו השני גרים הרבה ישראלים שחצרותיהם פתוחות אחת אל השנייה, ועירבו ביניהם, מבואר בשו"ע, שהם צריכים גם לשכור רשות מהגוי, והחידוש בזה מבאר המ"ב, שהייתי חושב שמכיוון שכל הישראלים עירבו ביניהם, הם נחשבים כרשות אחת, שהרי גוי ויהודי שגרים לבד במבוי, היהודי לא צריך לשכור רשות מהגוי, כיוון שזה מילתא דלא שכיחא שיהודי יגור עם גוי לבדו במבוי, מכיוון שהוא מפחד, ממילא הייתי חושב, שכאן זה נקרא יהודי וגוי שגרים יחד, כיוון שכל הישראלים עירבו יחד, ממילא כולם נהפכו להיות רשות אחת, ואחרי שהם רשות אחת, זה כמו יהודי שגר עם גוי לבד במבוי שאינו צריך לשכור רשותו, קמ"ל שסוף סוף הם אנשים נפרדים אע"פ שהם השתתפו יחד להיות אחד, וצריכים לשכור רשות מהגוי.

שיתופי מבואות שווים בדינם לעירובי חצרות, ואחד מדיירי החצר שלא עירב עירובי חצרות עם שאר בני החצר, הוא אוסר על כולם, שהרי עירוב חצרות מטרתו לשתף את כל בני החצר שיהיו רשות אחת, ולכן העצה בזה היא, ביטול רשות, דהיינו, אותו שלא עירב, יבטל את רשותו לאותם שעירבו, וכן יש אפשרות אחרת והיא, שכאשר אחד מבני החצר שכח ולא עירב או אפילו כולם לא עירבו, יבטלו כולם את רשותם לאחד, ואז הוא מותר להוציא כלים מהבית שלו אל החצר, והם אסורים, כי הבית והחצר הם רשות שלו, וכן הדין במבוי, באופן שחצר אחת לא השתתפה במבוי, או אפילו אף אחד לא השתתף, מועיל מה שכולם יבטלו רשות לחצר אחת, ואז אותה חצר תהיה מותרת להוציא כלים מהחצר אל המבוי, וכולם יהיו אסורים.

'אע"פ שהם רבים', כוונת הדברים מבאר המ"ב, שהדין הוא, שאם יש אחד מבני החצר שלא עירב, יכולים שאר בני החצר לבטל לו את רשותם, אבל אם יש שניים מבני חצר שלא עירבו, א"א לבטל להם את הרשות, כי גם אחרי שנבטל להם את הרשות, הם אוסרים אחד על השני, שהרי לא עירבו ביניהם, והייתי חושב, שלגבי שיתופי מבואות כאשר חצר אחת לא עירבה, מכיוון שבחצר גרים כמה אנשים, לא מועיל מה שיבטלו להם את הרשות, כי החצר מורכבת מכמה דיירים, קמ"ל, שמכיוון שבני החצר עירבו יחד, הם נחשבים כדייר אחד, ואז אם כל בני המבוי מבטלים את הרשות לחצר אחת, הם נחשבים כולם כאחד, והם מותרים להוציא מהחצר אל המבוי, ושאר בני המבוי אסורים.

עיר שאינה מוקפת חומה לדירה, בכל מקרה היא אסורה בטלטול, כיוון שדינה כקרפף, וסתם עיירות מוקפות לדירה, וסתם מבצרים אינם מוקפים לדירה, כיוון שבמבצרים, בונים קודם את החומה ואח"כ את הבתים, ויוצא שהחומה לא נבנתה לשם דיורים, ואינה נחשבת לחומה אלא לקרפף, והעיר אסורה בטלטול, כיוון שאין לה מחיצות שנעשו לשם דיורים.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים