מה מפטירים בשבת שקוראים בה שתי פרשיות ?

כ"ה אלול תשע"ט - סימן תכ"ח- סעיף ח'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהם סדר הפטרות מי"ז בתמוז ועד סוכות?איך יתכן שלאחר יוה"כ קוראים הפטרה שהיא מענייני תשובה? האם צריך לומר שלום עליכם דווקא לג' אנשים נפרדים?ומה מפטירים כשיש חתן בבית הכנסת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ח סעיף ח' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מי"ז בתמוז ואילך עד תשעה באב, מפטירים בהפטרות כאלו שעוסקים בעניין פורענות, והם נקראות, תלתא דפורענותא, ולאחר תשעה באב, במשך שבעה שבתות מפטירים בהפטרות שעוסקים בענייני נחמה, והם נקראות שבע דנחמתא, ולאחר מכן תרתי דתיובתא, דהיינו, שתי הפטרות מענייני תשובה.

תלתא דפורענותא הם, 'דברי ירמיהו', 'שמעו דבר ה', 'חזון ישעיהו', ואם טעה הבעל קורא, ובפרשה הראשונה של תלתא דפורענותא, הוא הפטיר את פרשת השבוע, בשבוע שלאחר מכן, יחבר את שתי ההפטרות, דהיינו, יחבר את דברי ירמיהו ואת שמעו, ויקרא את שתיהם יחד.

שבע דנחמתא הם, 'נחמו', 'ותאמר ציון', 'ענייה סוערה', 'אנכי', 'רני עקרה', 'קומי אורי', 'שוש אשיש'.

תרתי דתיובתא הם, ביום צום גדליה במנחה מפטירים 'דרשו ה' בהמצאו', ובשבת שבין ר"ה ליוה"כ מפטירים 'שובה ישראל עד ה' אלקיך', וכשר"ה חל ביום שני או ביום שלישי באמצע השבוע, שאז יוצא שתהיה שבת בין יוה"כ לסוכות שקוראים בה בפרשת האזינו, הפטרת האזינו היא 'וידבר דוד', וי"א שכשר"ה חל בימים ב' או ג', שאז קוראים פרשת וילך בין ר"ה ליוה"כ, מפטירים בו 'דרשו ה' בהמצאו', והטעם מבאר המ"ב, משום שכתוב 'דרשו ה' בהמצאו' ואמרו חז"ל שאלו הם י' ימים שבין ר"ה ליוה"כ'.

בשבת שבין יוה"כ לסוכות שקוראים האזינו מפטירים 'שובה', ואע"פ שזה אחרי יוה"כ ומדוע מפטירים מענייני תשובה? מבאר המ"ב, שיפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין, אבל המנהג הוא כסברא ראשונה שמפטירים 'שובה' בין ר"ה ליוה"כ.

בשאר שבתות השנה מפטירים מעין הפרשה, וכשקוראים שתי פרשיות, מפטירים בפרשה האחרונה, מלבד פרשיות אחרי מות קדושים שמפטירים את הפטרת אחרי מות, והיא, 'הלוא כבני כושיים', והטעם שלא מפטירים בהפטרת קדושים מבאר המ"ב, כיוון שהפטרה זו מזכרת מתועבת ירושלים ולא ראוי לקרוא אותה.

כשיש חתן בבית הכנסת, מפטירים 'שוש אשיש' שעוסקת בעניין חתן, אבל שום הפטרה מההפטרות הנ"ל לא נדחים מפני הפטרת חתן, אלא קוראים אותם ולא את הפטרת חתן, אבל הפטרה רגילה של שבת, דוחים מפניה.

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים