מה מברכים על מים שקיבלו טעם מבישול פירות?

הדף היומי בהלכה ג' באדר סימן ר"ב מסעיף י"א עד סעיף י"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ב סעיף י"א

- דיני ברכת פירות האילן -

מה מברכים על "מי פירות"? | מה היא הברכה האחרונה על מי פירות? | מי פירות מז' המינים, מה היא ברכתם האחרונה? | כיצד אדם יכול לצאת מידי ספק? | באיזה אופן מברך "הגפן" על מי צימוקים?

לעיל עסקנו בברכת מי פירות, ונחלקו בזה הרשב"א והרא"ש, לרשב"א הברכה היא "שהכל" שהרי למדנו לעיל בסעיף ח', שעל משקה היוצא מהפרי מברכים עליו שהכל, והטעם, כיון שאין למשקה את חשיבות הפרי אלא כזיעה בעלמא, וממילא כאשר מבשלים פרי במים, או ששורים אותו במים מעת לעת עד שהמים קיבלו את טעם הפרי, יברכו על זה שהכל כי אין כאן מספיק מהפרי עצמו, ולא גרע מזיעת הפרי, אבל הרא"ש חולק וסובר, שיותר נכנס טעם הפרי במים מאשר יוצא טעם הפרי בסחיטת הפרי.

למעשה אומר השו"ע, אדם שיש לו משקה "מי פירות" מברך שהכל, כי כאשר מברך שהכל, בכל מקרה יוצא יד"ח, ואף לשיטת הרא"ש שמי שריית הפירות דינם כפירות עצמם, אבל על הכל אם אמר שהכל יצא יד"ח.

לעניין ברכה אחרונה ג"כ אין נ"מ, כי בכל מקרה הברכה היא בורא נפשות בין לרשב"א ובין להרא"ש.

תהיה נ"מ בין הרא"ש לרשב"א בעניין פירות ז' המינים לגבי ברכה אחרונה, אם אנו סוברים כהרשב"א שמי פירות ברכתם הראשונה היא שהכל, אז הברכה האחרונה נפשות, אבל אם כהרא"ש שברכה ראשונה של מי הפירות היא כברכת הפרי, אז הברכה האחרונה צריכה להיות מעין ג', ולכן אדם שלוקח צימוקים ותאנים ושורה אותם במים, והמים קיבלו טעם צימוקים ותאנים, לגבי ברכה ראשונה יברך שהכל, כי גם להרא"ש יוצא בזה יד"ח, אבל לגבי ברכה אחרונה יש הבדל גדול האם כהרשב"א או כהרא"ש, ולכן אומר השו"ע שאדם צריך להימלט מכזה מקרה ולצאת מידי ספק, או ע"י שישתה את אותם מי פירות רק בתוך המזון, ואז בהמ"ז פוטרת אותם, או שיקח פרי מז' המינים ויקח מאכל או משקה שברכתו האחרונה היא נפשות, ויאכל את שני הדברים יחד עם אותם מים שקיבלו טעם של פירות ז' המינים, וממ"נ יברך שתי ברכות אחרונות, גם נפשות וגם מעין ג'.

השו"ע אומר, שמים ששרו בהם צימוקים, באופן שעדיין הצימוקים בפנים, ולא רק שיהיו בפנים אלא צריך שישרה אותם אדעתא דצימוקים, אז מברך עליהם העץ, אבל בלא זה, מברך על המים שלהם הגפן.

אם הפריד את הצימוקים מהמים, המים ששרו בהם את הצימוקים הם כמו יין, ומברכים עליהם הגפן, ורק אם יש בהם לחלוחית, וזה חוזר לתחילת הסעיף לעניין מי שריית צימוקים.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים