מה מברכים על אוכל שאוכלים לצורך רפואה?

הדף היומי בהלכה י"ז באדר סימן ר"ד סעיף י"א עד סימן ר"ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ד סעיף י"א

- דיני הברכות ליתר מאכלים -

פרי המצופה בדבש או סוכר, מה היא ברכתו? | מה הדין כשהפרי כתוש מאוד? | מיני מרקחת לרפואה האם מברך על אכילתם? | עירב מאכל בתערובת כדי לתת טעם, מה מברך עליו? | המסופק על מאכל מה היא ברכתו, יוצא יד"ח בברכת שהכל? | באיזה אופן לא יוצא יד"ח גם כשבירך שהכל?

סעיף זה עוסק במיני פירות שמצופים בדבש ובסוכר מה היא ברכתם, האם ברכת הפרי בפה"ע, או ברכת הציפוי שהיא שהכל, מבואר, שהפרי הוא העיקר והציפוי טפל ויברך העץ, גם באופן שהציפוי הוא רוב, ואפילו הם כתושים ביותר, והמ"ב אומר, שוודאי לא מדובר שהם כתושים ביותר באופן שאין תוארו וצורתו של הפרי עליו, כי באופן כזה, הפרי איבד את ברכתו, ויברך שהכל.
הרמ"א עוסק במיני מרקחת שאוכלים אותם לרפואה, ושיטת הרמ"א, שאע"פ שיש בהם טעם כיוון שאכילתו לצורך רפואה יברך שהכל, והמ"ב מביא שיש חולקים, והאחרונים מסכימים שההלכה כהחולקים, שכיוון שיש לו הנאה מאותם מאכלים, יברך עליהם את ברכת אותם המאכלים.


סעיף י"ב
המ"ב אומר, שעיקרו של סעיף זה נתבאר להלן, עכ"פ השו"ע אומר, כל שהוא עיקר ועמו טפילה מברך על העיקר ופוטר את הטפילה, ולקמן בסימן רי"ב, המ"ב מאריך בעניין בכל הפרטים שנוגעים בזה, ודבר הניתן לדבק, ליתן טעם, ליתן ריח, הוא טפל ומברכים על עיקר המאכל, אבל אם עירב מאכל מסוים בתערובת כדי לתת טעם, אותו מאכל הוא העיקר אע"פ שהוא מיעוט, ומברכים על התערובת את ברכת אותו מאכל שבא לתת טעם, המ"ב מביא, שהאחרונים מסבירים שזה דווקא כשאותו מאכל הוא מה' מיני דגן שאע"פ שהם מיעוט אינם בטלים ברוב, ומברכים על התערובת את ברכת המיני דגן באופן שהם באים ליתן טעם בתערובת.

גם באופן שלמדנו שכאשר המיעוט ניתן לתוך התערובת לצורך נתינת טעם שמברכים על התערובת את ברכת המאכל שבא לתת טעם, זה הכל כשהוא בעין ולא כשהוא כתוש, ולאור מה שאמרנו קודם, העניין הזה אמור רק על ה' מיני דגן ולא על בשמים.


סעיף י"ג
כל דבר שהוא מסופק בברכתו יברך עליו שהכל, והמ"ב מביא, שאע"פ שברכת "שהכל" פוטר את כל סוגי המאכלים, אבל אם זה דבר שיכול לפטור אותו בתוך הסעודה, זה עדיף, וכך לא נזקק להגיע לדין של שהכל פוטר הכל.

ועוד, הרי למדנו לעיל בסוף סימן ר"ב שהכלל שלמדנו כאן שברכת שהכל פוטר הכל, זה הכל באדם שבאמת למד את הסוגיא ומסתפק על איזה מאכל, יברך שהכל, וכן בדבר שנח' בו הפוסקים, יברך שהכל ויצא מידי ספק, אבל כשלא למד את הסוגיא, ילך וילמד מה מברכים, וידע את הברכה המדויקת על אותו מאכל ויודה להקב"ה כמו שצריך.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים