מה יעשה מי שראה ברק או שמע רעם במקומות שאסור לברך בהם?

הדף היומי בהלכה י"ד בסיון סימן רכ"ז סעיף ב' עד סימן רכ"ט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רכ"ז סעיף ג'

- ברכת הזיקים -

ראה ברק או שמע רעם ולא בירך מיד, עד מתי יכול לברך?

אדם שראה ברק ושמע רעם ולא בירך מיד, יכול לברך רק תוך כדי דיבור, וראיה מאדם שהיה בבית הכסא ושמע רעם או ראה ברק, אם יכול להזדרז ולצאת ולרחוץ ידיו ולברך תוכ"ד יברך, ואם לאו, לא יברך, ממילא שומעים מזה ששיעור הזמן לברך על רעם או ברק הוא תוכ"ד.

 

סימן רכ"ח סעיף א'

- ברכת ימים ונהרות, הרים וגבעות -

ביאור ברכת "עושה מעשה בראשית" | מה מברך על הים הגדול? | מה נקרא "הים הגדול"? | מה הדין כאשר בירך על הים הגדול עושה מעשה בראשית? | על איזה נהרות מברך? | על איזה הרים מברך? |

על ימים, נהרות, הרים, גבעות, ומדברות, אומר בא"ה אמ"ה עושה מעשה בראשית, ומבאר המ"ב, שכוונת הברכה היא שאנחנו יודעים ומכירים שהקב"ה ברא אותו מששת ימי בראשית ולא נגעה בו יד אדם, ואה"נ אותם מקומות ששינו בהם בני אדם את תוואי המים, לא מברכים עליהם.

מפני חשיבותו של הים הגדול, מברכים עליו ברכה מיוחדת, והיא, "עושה הים הגדול", ומביא המ"ב, שיש פוסקים שהעתיקו לשון עבר "שעשה את הים הגדול" ובבה"ל מביא, שאם בירך עליו עושה מעשה בראשית, יצא, וכמו ברכת שהכל שאם אמר שהכל על הכל יצא יד"ח.

הים הגדול הוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים, כלומר, ים התיכון, והמ"ב מביא, שיש פוסקים שהכוונה היא לאוקיינוס, אבל על ים שלנו מברכים עושה מעשה בראשית.

המ"ב מסיף, שכל הברכות האלו מברך רק אם רואה אחת לל' יום.

סעיף ב'

לא על כל הנהרות מברך, אלא רק על ד' נהרות הכתובים בפסוק כמו חידקל ופרת, והמ"ב מביא, שזה לאו דווקא, אלא ה"ה כל הנהרות, אבל צריך ב' תנאים, נהר גדול ונהר שהוא מששת ימי בראשית.

סעיף ג'

מברך רק על הרים וגבעות משונים שניכרת בהם גבורת הבורא.

האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים