מה יעשה מי שמסופק אם בירך ברכת המזון?

הדף היומי בהלכה י"ג בניסן סימן ר"ט סעיף ג' עד סימן ר"י אמצע סעיף א' 'והשותה'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ט סעיף ג'

- דיני טעות וספק בברכת היין -

אדם שמסופק האם בירך בהמ"ז או שאר ברכות הנהנין, מה דינו? | ברכת מעין ג' מדאורייתא או מדרבנן? | אכל פירות ואינו זוכר האם בירך על העץ, מה עליו לעשות? 

אדם שמסופק האם הוא צריך לברך או לא, מבואר בשו"ע, שיש חילוק בין כל הברכות כולם לבין בהמ"ז, שבכל הברכות כולם מספק יכול להקל ולא לברך שנית, כיוון שהם ברכות מדרבנן וספק דרבנן לקולא, אבל בבהמ"ז שחיובה היא דאורייתא כאשר אכל כדי שביעה, בזה ספיקא דאורייתא לחומרא, וחוזר ומברך.

דן המ"ב בברכת מעין ג' האם חיובה מדאורייתא או מדרבנן, ונ"מ לעניין ספק האם בירך או לא כאשר אכל כדי שביעה, ומבואר שראוי לפטור עצמו מספק ע"י שיאכל פעם שנייה.

המ"ב מביא מהפמ"ג, שאדם שאכל פירות, ואינו זוכר האם בירך עליהם על העץ, ואין לו עוד פירות לאכול, יקח מיני מזונות, ויוסיף בברכת על המחיה, על העץ ועל פרי העץ.


סימן ר"י סעיף א'

- האוכל פחות מכזית מה דינו -

שיעור אכילה ושיעור שתייה המחייבים ברכה אחרונה | מה הדין כאשר שותה משקה חם? | כיצד ראוי לנהוג בשתיית משקה חם לצאת מידי ספק? | אכל כמה מאכלים האם מצטרפים לבורא נפשות? | האם מאכל ומשקה מצטרפים לבורא נפשות?

שיעור האכילה לחיוב ברכה אחרונה, במאכל השיעור הוא כזית בכדי אכילת פרס ג' או ד' ביצים, ובשתייה השיעור הוא רביעית בב"א, והשעה"צ מביא שעם הפסק של כדי שתיית שיעור רביעית ג"כ אפשר להפסיק, או עד כדי אכילת פרס ג"כ מצטרפים ב' השתיות.

משקה חם שהדרך לשתותו לאט, יש בזה ב' שיטות האם מצטרפות או מפסיקות, ומביא המ"ב, שכדי להימלט מספק, משאירים בסוף הכוס רביעית שאותה יוכלו לגמוע בב"א.

כל המאכלים מצטרפים לשיעור כזית אם ברכתם בורא נפשות, וכן כל המשקים מצטרפים לבורא נפשות אפילו שהם סוגים שונים.
מאכל ומשקה לא מצטרפים.

מאכל מז' המינים ומאכל שאינו מז' המינים אינם מצטרפים, וברכתם בורא נפשות.

כאשר הנושא הוא כדי שביעה, א"צ לאכול את זה בכדי אכילת פרס, אלא מספיק שהוא שבע כדי שהחיוב שלו לברך יהיה מדאורייתא גם כשלא אכל בכדא"פ.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים