מה זה חמץ נוקשה ?

ל' תשרי תש"פ - סימן תמ"ב- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהי תערובת חמץ?באיזה אופן עובר על איסור כשמשהה תערובת חמץ? ומה הדין לעניין אכילת תערובת חמץ שאינה ראויה לאכילה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תמ"ב סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שמשהה בפסח חמץ שאינו חמץ גמור, אלא חמץ שמעורב בהיתר, עובר עליו משום בל יראה ובל ימצא, ואומר המ"ב, ששיטת השו"ע היא, שעובר על זה גם אם אין בתערובת שיעור של כזית בכדי אכילת פרס, ואע"פ שלעניין אכילת חמץ, אדם שאוכל תערובת חמץ אינו מתחייב על כך כרת, ואולי אפילו לאו אין בו, אא"כ היחס בין החמץ לבין ההיתר, הוא יחס של כזית בכדי אכילת פרס, זה הכל לעניין אכילת חמץ, אבל לא לעניין בל יראה ובל ימצא, ולכן, אע"פ שההיתר הוא יותר מכדי אכ"פ, אבל כיוון שהתערובת מונחת בכלי, הכלי מצרף את כל חלקי החמץ, ועוברים עליו משום בל יראה ובל ימצא.

כל האמור לעיל, הוא בחמץ שנתערב בשאינו מינו, אבל חמץ שנתערב במינו, כגון, קמח חמץ שנתערב בקמח של היתר, הדין הוא, שהקמח של ההיתר מבטל את הקמח של האיסור, ולא עובר עליו בב"י וב"י, ובכ"ז אסור להשהותו בפסח, גזירה שמא יבוא לאוכלו, ולאחר פסח יהיה מותר, ולא יהיה עליו איסור של חמץ שעבר עליו הפסח, מכיוון שכל חמץ שאין בהשהייתו בפסח איסור מדאורייתא, לאחר הפסח אין בו איסור של חמץ שעבר עליו הפסח.

יש תנאי, שהתערובת תהיה תערובת שנאכלת, אבל אם הדבר אינו ראוי לאכילה, אין איסור בהשהייתו, וכגון ערבת העבדנין שנתן לתוכה קמח ועורות כדי לעבד אותם, והקמח לא ראוי לאכילה, אפילו שנתן אותם שעה קודם זמן הביעור, מותר לקיימו, מכיוון שאינו ראוי לאכילה, שהרי העורות מסריחים אותו, ואם לא נתן את העורות אבל נתן את הקמח, קודם ג' ימים לשעת הביעור, מותר לקיימו, שהרי נפסד והבאיש, אבל תוך ג' ימים, חייב לבער, כיוון שעדיין הוא ראוי לאכילה כשיגיע פסח, אא"כ נתן את העורות שאז הם מסריחים אותו.

לעניין אכילת החמץ הזה, מבואר לקמן סעיף ד', שהרי נפסד צורת החמץ וממילא מותר לקיימו בפסח.

חמץ נוקשה, לא עוברים עליו בב"י וב"י, ומדרבנן צריך לבערו, וחמץ נוקשה היינו, דבר שאינו חמץ גמור ולא החמיץ לגמרי, כגון מה שהסופרים עושים דבק מקמח ומים, שזה לא מחמיץ לגמרי, וכן עיסה שלא נמצא בה סדק אלא הכסיפו פניה, או שראוי לאכילה רק קצת. 

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים