מה הטעם שאומרים 'שלום עליכם' בברכת הלבנה ?

י"ח אלול תשע"ט - סימן תכ"ו- מאמצע סעיף ב' בהגה "ורוקד"- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד היא צורת הריקוד בברכת הלבנה?מדוע אומרים 'דוד מלך ישראל'? האם צריך לומר שלום עליכם דווקא לג' אנשים נפרדים?ומדוע לא מקדשים את הלבנה תחת הגג?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ו סעיף ב' בסוף הסעיף עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בסדר אמירת ברכת הלבנה, רוקד ג' פעמים כנגד הלבנה, ואומר 'כשם שאני רוקד כנגדך', ויזהר שלא יכרע ברכיו לרקוד, כדי שלא יהיה נראה ככורע ללבנה, אלא יסמוך על אצבעות רגליו וירקוד.

אומר 'תיפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן', ואח"כ אומר הפוך 'כאבן ידמו' וכו' ג' פעמים, והמ"ב מביא בשם מטה משה, שיש אומרים את כל הפסוק עד 'קנית' ולמפרע, ויאמר לחברו ג' פעמים 'שלום עליכם', וטעם הדבר, כיוון שאמר בהתחלה 'תיפול עליהם', אומר לחברו שלום עליך, ואומר הרמ"א, שאדם שהשיב לחברו עליכם שלום, אינו צריך לומר ג' פעמים עליכם שלום, כיוון שמשיב הוי כשואל.

נוהגים לומר 'דוד מלך ישראל חי וקיים', וטעם הדבר אומר הרמ"א, שמלכותו של דוד נמשלה ללבנה שעתידה להתחדש כמו שהלבנה מתחדשת, וכנסת ישראל תחזור להידבק בבעלה שהוא הקב"ה, דוגמת הלבנה המתחדשת עם החמה, שנאמר 'שמש ומגן ה', ולכן עושים שמחות וריקודים בקידוש החודש דוגמת שמחת נישואין.

יש נוהגים לבדוק את הציציות לאור הלבנה, ומובא הטעם בשם ר' יצחק דיסקין שאמר, שהרי לעתיד לבוא אור הלבנה יהיה כאור החמה, אז מצות ציצית תהיה נוהגת כל היום.

יש עניין לומר שלום עליכם לשלשה אנשים נפרדים, אא"כ יש לו רק איש אחד, שיאמר ג' פעמים לאותו אדם.

מקדשים את הלבנה עד ט"ז מיום המולד וט"ז אינו בכלל, דהיינו ט"ו ימים מיום המולד, והמ"ב אומר, שלא מיום המולד, אלא משעת המולד, והמניין של חודש הוא כ"ט ימים י"ב שעות ותשצ"ג חלקים, ובחצי מכך הלבנה מתחדשת, ואח"כ היא מתחסרת והולכת, וא"א לברך עליה, ואפשר לקדש את הלבנה, ולא יותר מכך, גם אם לא נשלמו ט"ו ימים מעת לעת מזמן מולד הלבנה.

אין מברכים על הלבנה עד שיעברו ז' ימים ולא לפני כן, ואומר המ"ב, שרוב האחרונים חולקים על זה ואומרים, שלאחר ג' ימים מעת לעת מהמולד, נהנים כבר מאורה ויש לברך עליה, ואין להחמיץ המצוה, ואם ג' לחודש הוא באחד מימי השבוע, נכון להמתין עד מוצ"ש הבאה, ומביא המ"ב, שכמה אחרונים ובתוכם הגר"א מקילים גם באופן זה, וסוברים שלא משהים את המצוה עד מוצ"ש, אלא לחטוף את המצוה כאשר יש אפשרות לקיימה.

אין מקדשין את הלבנה תחת הגג, אלא תחת כיפת השמים, והטעם, כיוון שקידוש הלבנה הוא כקבלת פני השכינה, ואין זה כבוד שיעמוד תחת הגג, אלא יוצאים מתחת הגג לרחוב, כדרך שיוצאים לקראת מלכים, ומובא שהחזו"א היה יוצא למרפסת מקורה, כיוון שהעיקר זה לצאת מהחדר בו הוא נמצא לקראת השכינה, ומי שחושש באיזה מיחוש שלא יוכל לצאת החוצה, או שהמקום לא נקי, או ששרוי בין הגויים, יקדש בביתו דרך חלון, או פתח הפתוח כנגד הלבנה.

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים