מה ההבדל בין תיקון אוטו או בניית בית בשבת ע"י גוי?

הדף היומי בהלכה כ"ה בתמוז מסימן רמ"ד סעיף ב' עד סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ד סעיף ב'

- איזה מלאכות יכול האינו יהודי לעשות בעד הישראל - 

מלאכה ב"קבלנות" ע"י גוי | טעם האיסור במלאכת "מחובר" | האם מותר לישראל להנות מבית שבנה לו הגוי מחומרי בנין של הגוי? 

מותר לגוי לעשות מלאכה בקבלנות עבור ישראל בשבת, כיוון שעושה זאת בשביל עצמו, ומצד הישראל, הגוי יכול לעשות את העבודה ביום חול העיקר שיגמור את העבודה, ויקבל שכר פעולתו, והם נפרדים איש מרעהו, ובכ"ז אם ידוע ומפורסם שהמלאכה הזאת היא בשביל ישראל, יש בזה משום מראית עין, והדבר אסור.

השו"ע הוסיף בסעיף א', שכל פעם שהגוי עושה מלאכה במחובר, יש בזה בעיה של מראית עין, כיוון שניכר שזה של ישראל, לכן אסור לישראל לבקש מן הגוי שיקצור שדהו או יבנה כותלו ויתקן את חצרו של הישראל ואפילו בקבלנות, כיוון שאנשים יטעו לומר שהישראל ביקש ממנו לעשות המלאכה בשבת.

אם הגוי מתקן דברים לצורך מחובר, גם זה נקרא "מחובר", לדוגמא, אסור לגוי לסתת אבנים או לתקן קורות גם אם הסיכום ביניהם היה שיעשה בקבלנות, בכ"ז אם הגוי עושה זאת בעצמו, אסור, כיוון שזה לצורך לשקע את זה בבנין, יש בזה משום מראית עין, וזה הכל כשהאבנים והקורות של ישראל, אבל אם הם של הגוי, אין איסור, כי אף אחד לא קבע שהאבנים האלו הם של ישראל, שאולי הגוי יחליפם ויתן לו אחרות, ואם עשו כן, לא ישקעם בבנין, וי"א שאם לא מפורסם שזה של ישראל, מותר, ומבאר המ"ב, שהי"א סוברים, שאפילו מחובר גמור, אם לא ניכר שזה של הישראל, מותר, ואין בזה גם משום איסור שבת, כי זה בקבלנות.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים