מה הדין אם שכח להסב באחד מד' כוסות ?

ט' אייר תש"פ - סימן תע"ב- סעיף ה'- סעיף ז'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע בן אצל אביו צריך להסב ואילו תלמיד אצל רבו אסור בהסיבה?מי שאכל אפיקומן ללא הסיבה האם חוזר ואוכל אפיקומן נוסף בהסיבה? והיכן מעכבת הסיבה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תע"ב סעיף ה' – ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, בן אצל אביו צריך הסיבה אפילו אם הוא רבו מובהק, ואע"פ שהבן ודאי חייב בכבוד אביו, כ"ש אם הוא גם רבו, בכ"ז מחויב להסב, ומבאר המ"ב, שמסתמא אבא מוחל על כבודו לבנו, אבל תלמיד בפני רבו, מכיוון שהוא מחויב בכבודו של רבו, אסור לו להסב בפני רבו, אא"כ יתן לו רבו רשות מפורשת על כך, ואז כבר מחויב להסב, ותלמיד חכם מופלג בדורו, אדם שמסב אצלו, לא יסב, אע"פ שלא למד ממנו שום דבר.

כל זה כאשר התלמיד אוכל על שולחן אחד עם רבו, אבל כאשר התלמיד אוכל על שולחן בפני עצמו, אע"פ שרבו רואה אותו, הדין הוא שהוא חייב להסב, כיוון שזה לא זלזול כאשר הוא בשולחן בפ"ע, והמ"ב מביא, שהפר"ח חולק וסובר, שמכיוון שרבו רואה אותו, לא יסב, והפמ"ג ממליץ, שבאופן כזה שהתלמיד אוכל בנוכחות רבו על שולחן בפ"ע, יבקש רשות מרבו להסב, וכשקיבל רשות מרבו, חייב להסב, אבל שמש שנמצא בבית אדונו, צריך הסיבה, ואע"פ שהשמש משועבד לצרכי אדונו, חייב להסב, וכן פועל שמלמד את האומנות לתלמיד, חייב התלמיד להסב.

אומר השו"ע, הסיבה מעכבת, ואם אכל או שתה ללא הסיבה במקומות שצריך להסב בהם, צריך לחזור ולאכול או לשתות בהסיבה, ואומר הרמ"א, שבזמן הזה שאין הדרך להסב, כדאי הוא ראבי"ה לסמוך עליו שלא צריך לחזור ולאכול או לשתות בהסיבה, ואם בין הכוס השלישית לרביעית שתה ללא הסיבה, לא יחמיר על עצמו לחזור ולשתות, כיוון שעל הצד שלא צריך לחזור ולשתות, יש כאן בעיה של 'מוסיף על הכוסות', אבל אם לא הסב בכוס הראשונה, יחזור וישתה כוס נוספת בלי ברכה, ובזה יכול להחמיר, כיוון שאין בזה חשש של מוסיף על הכוסות, ומביא המ"ב, שזה הכל למנהגנו שאנחנו לא מוסיפים כוסות גם בין הכוסות הראשונות, ונמצא א"כ שאם ירצה להחמיר על עצמו ולחזור ולשתות, יצטרך לברך, שהרי לא היה בדעתו לחזור ולשתות כוס נוספת, ואם יצטרך לברך, נמצא שיש חשש של מוסיף על הכוסות אם מברך על הכוס, יוצא שלמנהגנו לא יחזור וישתה גם בין הכוסות הראשונות, אא"כ שכח להסב בכוס השנייה, שאז בסעודה הוא יכול לחזור ולשתות גם ללא ברכה, כי שתיית כוסות בסעודה זה לא נחשב כנמלך, וממילא יכול להחמיר על עצמו לחזור ולשתות באמצע הסעודה, אבל לא בין הכוס הראשונה לשנייה, אלא יסמוך על שיטת הראבי"ה שהסיבה לא מעכבת.

אומר הרמ"א, גם באכילת מצה אם שכח ולא הסב, יחזור ויאכל מצה ללא ברכה, אבל לא באפיקומן, שהרי אסור לאכול פעמיים אפיקומן, ועל הצד שהסיבה אינה מעכבת, אם יחזור ויאכל פעם נוספת, עשה שלא כדין.

לכתחילה יסב כל הסעודה כולה, אבל בדיעבד מה שמעכב, זה בכזיתות המצה ובד' כוסות.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/92
דילוג לתוכן