מהי הדרך הראויה להודות לקב"ה על נס שנעשה לך?

הדף היומי בהלכה כ' באייר סימן רי"ח מסעיף ט' עד סימן רי"ט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רי"ח סעיף ט'

- ברכות הנעשים על הניסים -

על מה מברכים "שעשה לי נס במקום הזה"? | האם מברך ברכה זו כאשר נתקע ברזל ליד עינו? | אדם שנעשה לו נס ורוצה להודות להקב"ה, כיצד יעשה?

י"א שברכת "שעשה לי נס במקום הזה" מברכים רק על נס שיוצא ממנהג העולם, כגון אדם צמא במדבר ולא מוצא מים, ונבקע מעין במקום שהוא עומד, כיוון שזה נס שהוא שינוי מטבע העולם, מברך שעשה לי נס במקום הזה, אבל נס שהוא ממנהג העולם, כגון שבאו לסטים ושודדים וצעק לעזרה והם נמלטו, לא מברך על זה ברכה זו, אלא מברך על זה ,הגומל, ויש מי שחולק וסובר שגם על זה מברך שעשה לי נס במקום הזה, ופסק השו"ע פשרה בין השיטות, שמברך בלי שם ומלכות.

המ"ב מביא, שכאשר נפל על אדם אבן על ראשו וניצל, או כאשר הלך בכביש ועברה עליו עגלה טעונה, או בזמננו שעברה עליו מכונית, וניצל, בזה גם לפי השיטה הראשונה מברך, כי הוא היה בסכנה גמורה, והוי נס גמור, אבל אם נפלה עליו אבן ולא פגעה בראשו, או נתקע לו ברזל ליד העין, לדעה הראשונה מברכים, ולדעה השניה לא מברכים.

המ"ב אומר, שאדם שנעשה לו נס ורוצה להודות להקב"ה, יפריש מעות לצדקה ויתנם ללומדי תורה, ויאמר שזה במקום קרבן תודה שצריך להביא להקב"ה, וראוי שיאמר פרשת תודה, וטוב וראוי לו לתקן איזה צרכי רבים בעיר, ובכל שנה ביום הזה יתבודד להודות להי"ת ולשמוח ולספר חסדו.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים