מהיכן מודדים ים ונהר לעניין רשויות?

ט' בשבט תשע"ט - סימן שמ"ה - סעיף י"ח- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהי הגדרת 'כרמלית'?מה חידשו חז"ל בכרמלית כתוצאה מכך שהיא רשות מדרבנן? ומה נפסק להלכה לעניין מצב של 'מקום פטור' בתוך כרמלית? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ה סעיף י"ח במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כל רשות שהיא נתונה לרבים, ולא ניחא תשמישתיה לרבים, הדין הוא, שזה מוגדר ככרמלית, וכגון, ים, בקעה, וצידי רה"ר, דהיינו, המקומות שהסוחרים מניחים בהם את סחורתם, או מקום המוקף מחיצות ואין בגובהם י' טפחים, וכן מקום ברה"ר שהוא מוגבה מקרקע רה"ר מג' ועד ט' או י' טפחים, כל זה מוגדר ככרמלית, ומן התורה אין רשות ששמה כרמלית, אלא יש רק שתי רשויות בלבד, רה"י ורה"ר, ומה שלא נכלל בזה, מוגדר כמקום פטור ואין בזה שום איסור, ורבנן גזרו, ונתנו לכרמלית דין של רשות בפני עצמה, ואסור להוציא חפצים ממנה אל רה"י או רה"ר, ואסור לטלטל בכרמלית ביותר מד' אמות.

כיוון שכרמלית היא רשות מדרבנן בלבד, חז"ל נתנו לכרמלית את הקולות של רה"ר וקולות של רה"י, נתנו לכרמלית קולות של רה"ר שכשם שרה"ר היא רה"ר רק עד י' טפחים, ולמעלה מי' טפחים היא מוגדרת כמקום פטור, כך כרמלית תופסת עד י' טפחים מקרקע הכרמלית, וכן נתנו לה קולות של רה"י, וכשם שרה"י לא נחשבת לרשות אא"כ יש בה חלל של ד' על ד', כך כרמלית נחשבת לרשות רק כשיש בה שטח שרוחבו ד' על ד' טפחים.

מדידת ימים ונחלים היא לא מהקרקעית, אלא משפת המים ולמעלה בגובה של י' טפחים, זה כרמלית, ולמעלה מזה הוי מקום פטור.

מקום פטור הוא כל מקום שאין בו רוחב של ד' על ד' טפחים, והגבהה ברה"ר, וכן תלולית עפר, ועמוד ברה"ר, אם גובהו פחות מג' טפחים, הוא כמו רה"ר, ואם הוא למעלה מג' ואין ברוחבו ד' על ד', הוא מקום פטור, וברה"י לא שייך מקום פטור, ולכן, אם יש ברה"י עמוד שגובהו אפילו מאה אמה, תמיד הוא ייחשב כרה"י, כיוון שרה"י עולה עד לרקיע, והמחיצות מקיפות את כל מה שבחלל המחיצות.

רשות המוגדרת ככרמלית, ויש בה מקום שאין בחללו ד' על ד', וכגון, עמוד גבוה מג' ואין ברוחבו ד' על ד', יש מי שאומר, שיש דין מקום פטור בכרמלית, ומותר להוציא ממנו אל כרמלית או לרה"ר ורה"י, ויש מי שאומר, שמקום פטור בכרמלית, המקום פטור נהפך לכרמלית, כיוון שאנחנו אומרים 'מצא מין את מינו וחוזר וניעור'.

להלכה אומר המ"ב כדעה ראשונה.

מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים