מהו עירוב חצרות?

כ"ד אייר תשע"ט - סימן ש"פ- סעיף א'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשכח לערב עם כולם שהדין הוא שצריך לבטל רשות אליהם האם מותר לעשות זאת בשבת?מדוע כאשר מבטל רשותו אליהם אין צריך לעשות קניין סודר? כיצד עליו לבטל רשותו? ומה הדין כאשר אינו רוצה לבטל רשותו אלא רוצה להשכיר רשותו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ש"פ סעיף א' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ענינו של עירובי חצרות הוא, לערב את כל דיירי החצר, וחז"ל גזרו, שיהיה אסור להוציא בשבת מהבית אל החצר המשותפת, או מבית אחד לבית אחר שבחצר, משום שהבית והחצר נראים כשתי רשויות, הבית הוא רשות פרטית, והחצר רשות משותפת לכלל דיירי החצר, וכאשר הוא מוציא כלים מהבית הפרטי אל החצר המשותפת, נראים הדברים שהוא מוציא מרשות לרשות, וכן אסור להוציא מבית אחד לבית אחר, כיוון שהוא מוציא מרשות אחת לרשות שנייה, אא"כ עושה עירובי חצרות, שע"י שגובים פת מכל דיירי החצר, כולם מתאחדים להיות רשות אחת, ואין חילוקי רשויות ביניהם, אבל צריך שכל דיירי החצר ישתתפו בעירובי חצרות, ומספיק שדייר אחד לא ישתתף בעירובי החצרות, שבזה הוא אוסר על כולם, כיוון שיש חילוקי רשויות, ולא כולם מאוחדים יחד, ואם אחד מדיירי החצר שכח ולא עירב יחד עם כולם, ואפילו לא עירב במזיד, התקנה בזה היא, שיעשה ביטול רשות, דהיינו, שיבטל את רשותו שיש לו בחצר, ואפילו בשבת יכול לבטל, וממילא חוזר הדין שכולם נחשבים לרשות אחת, וגם הוא מותר להוציא כלים מהבית שלהם לחצר, כיוון שהם נחשבים כרשות אחת.

כאשר הוא אומר 'רשותי מבוטלת לכם', הם לא צריכים לקנות ממנו את רשותו בקניין סודר, ומבאר המ"ב שהטעם הוא, כיוון שזה רק סילוק רשות בעלמא, שמסלק את רשותו כדי שלא יאסור עליהם, ואין בזה שום הקנאה, ולכן, מטעם זה אפשר לבטל גם משתחשך ונכנסה השבת, ואין בזה משום מקח וממכר.

כאשר הוא דר בחצר עם ארבעה או חמשה דיירים נוספים, אם הוא מבטל את רשותו, צריך שיבטל את רשותו לכל אחד ואחד, שיאמר, רשותי מבוטלת לך ולך, כדי שלא יהיה מצב שיש אחד מבני החצר שהוא לא ביטל לו את רשותו, ואז אותו אחד שאסור בחצר, אוסר על כל בני החצר, וי"א שמספיק שיאמר 'רשותי מבוטלת לכולכם', ומדייק המ"ב, שלפי הדעה הראשונה לא יועיל מה שאומר רשותי מבוטלת לכולכם, והטעם, כיוון שאולי אין הכוונה כולכם ממש, אלא רובכם, ורובו ככולו, ואז נשארו כמה שהוא לא ביטל להם את רשותו, והם אוסרים על כולם, ומביא המ"ב, שכאשר הם עומדים לפניו והוא אומר רשותי מבוטלת לכולכם, אנו תולים שכוונתו לבטל את הרשות לכל אלו שעומדים לפניו, ורשותו מבוטלת לכולם.

אם ביטל רשותו סתם, לא ביטל אלא רשות שיש לו בחצר, ולא ביטל גם את רשות ביתו, ולכן, הם מותרים להוציא מבתיהם לחצר, כיוון שהחצר היא רשות ששייכת להם ולו אין רשות בחצר, וגם הוא יכול להוציא כלים מהבית שלהם אל החצר, כיוון שהוא כאורח אצלם והוא בטל אליהם, והחצר והבתים שלהם, הכל רשות אחת, אבל הם אסורים להוציא מביתו לחצר, כיוון שאת הבית שלו הוא לא ביטל, אז הבית שלו והחצר הם שתי רשויות נפרדות, וגם הוא אסור בזה.

י"א, שבאופן שהוא ביטל את רשותו בחצר ולא ביטל את רשות ביתו, צריך לנעול את ביתו כדי שלא יבוא להוציא באיסור, ולא יפתח אותו אלא כשרוצה לצאת ולבוא, וינעל אותו מיד אחרי צאתו ובואו, כדי שלא ייכשל ויוציא כלים מהבית לחצר, וצריך שהבית ישמש לו רק לכניסה ויציאה, ולא להוצאת כלים, כיוון שהבית שלו והרשות הם שתי רשויות נפרדות.

באופן שביטל להם גם את רשות חצרו וגם את רשות ביתו, מותר להם ולו להוציא לחצר בין מביתו ובין מבתיהם, כיוון שהרשות נתונה לכל שאר דיירי החצר, והם עשו עירוב ביניהם, והם עכשיו קיבלו את הבית ואת החצר.

אם אינו רוצה לבטל להם רשותו אלא להשכירו, י"א שמועיל כמו ביטול, וי"א שלא מועיל, וטעם הי"א שאינו מועיל, מבאר המ"ב שהם סוברים, שלא תיקנו שכירות בישראל אלא בגוי, והאחרונים נתקשו בזה מדוע לא מועיל שכירות כמו ביטול, אבל טעם הדעה השנייה בזה היא, כיוון שבשבת אסור לשכור דהוי כמקח וממכר.

ולעניין הלכה: הא"ר פוסק, שאין שכירות מועילה בישראל כלל, אבל שאר אחרונים מקילים בזה לעניין ימי החול כהמג"א.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים