מהו השיעור של כדי אכילת פרס בזמנינו?

הדף היומי בהלכה ג' בניסן סימן ר"ח מסעיף ט' עד סעיף י'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ח סעיף ט'

- דין ברכה מעין שלש אחר חמשת מיני פירות וחמשת מיני דגן -

קמח מה' מיני דגן המעורב עם קמח קטניות, מהו השיעור המצריך ברכת מעין ג'? | מה השיעור של כדא"פ בזמננו? | לש מעט קמח חיטה עם הרבה קמח קטניות ועשה מהם עיסת המוציא, איזה ברכה אחרונה יברך? | עוגה שיש בה כזית בצירוף שאר תבלינים מדוע ברכתה מזונות?

למדנו בסעיף ב', שכל שיש בו ה' מיני דגן מברכים עליו ברכה ראשונה מזונות ואפילו שהם מיעוט ביחס לשאר דברים המעורבים בתבשיל, כיוון שה' מיני דגן הם חשובים ואינם בטלים ברוב.

עירב קמח מה' מיני דגן שברכתו מזונות עם קמח קטניות שברכתו שהכל, כדי לברך על זה מעין ג' צריך שיהיה בתבשיל שיעור של קמח מה' מיני דגן כזית בכדי אכילת פרס, ושיאכל אותו בשיעור כזה, ושיעור זה י"א שהוא ג' או ד' ביצים, ובזמננו נח' הדעות י"א משתי דקות ועד שמונה דקות, ואם לא אכל בשיעור זה, ברכה ראשונה מברך מזונות, וברכה אחרונה מברך נפשות.

השו"ע אומר, אדם שלקח מעט קמח חטים והרבה קמח משאר מינים כגון קטניות שברכתם שהכל, ולש אותם ועשה עיסת המוציא, מברכים על זה המוציא כיוון שה' מיני דגן הם העיקר, ולענין ברכה אחרונה לפי מה שלמדנו קודם, אם יש כזית בכדא"פ יברך בהמ"ז, ואם לאו יברך נפשות, אבל השו"ע פוסק, שהברכה האחרונה גם אם אין כזית בכדא"פ היא ברכת על המחיה, כלומר, זה יורד מבהמ"ז ונעצר בעל המחיה, והדבר תמוה, כיוון שעל המחיה לא קשור לכאן? ונתקשו בזה.

המ"ב אומר, קורה לפעמים שאדם אוכל עוגה בשיעור של כזית, אבל אם נפרק את המרקם של העוגה, אין בה רק מיני דגן, אלא מעורב בה מים ושמן וסוכר וכו', א"כ לכתחילה צריך לשער בה' מיני דגן עצמם, אבל מנהג העולם לברך מעין ג' גם כאשר מהמיני דגן לבדם לא היה כזית אלא בצירוף שאר התבשילים, ומבאר המ"ב שהטעם הוא, כיוון ששאר התבלינים באים להטעים את המיני דגן, והם טפלים ומספיק שיש כזית במיני דגן בכדי שיהיה אפשר לברך על זה מעין ג' בברכה אחרונה.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"ככה הוא אמר?" – אמר רבינו בחיוך – "אז מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים