מהו השיעור הפוסל במחיצת מבוי שנפרצה?

כ"ז באדר ב תשע"ט - סימן שס"ה- סעיף א'- סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד יתכן שפירצה בגודל ג' טפחים במחיצת המבוי פוסלת את המחיצה?מתי פירצה נחשבת כפתח? ומדוע כאשר המקום הפירצה מלוכלך בדבר טינוף אין המחיצה נפסלת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ה סעיף א' – סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

באופן כללי, כאשר נפרצה פירצה בכותל המבוי, עד י' אמות זה מוגדר כפתח, והמבוי מותר בטלטול, ומי' אמות ומעלה, נחשב לפירצה, ופוסל את המחיצה הזאת שבמבוי.

יש אופן שפירצה בגודל ג' טפחים בלבד פוסלת את המבוי, וזה כאשר אין ד' טפחים בראש הכותל, כיוון שחוששים שמא כיוון שהפירצה היא בראש הכותל, באופן שלא נשאר שיעור של ד' טפחים בראש הכותל ושם נפרצה הפירצה, א"כ חוששים שהרבים לא יכנסו דרך הפתח הראשי של המבוי, אלא יכנסו דרך אותה פירצה, ואז יתבטל שם פתח מהכניסה הראשית של המבוי, וממילא הלחי או הקורה שהתקין בפתח המבוי, אין להם משמעות, כיוון שלא התקין אותם בפתח המבוי, ולכן, כאשר נשאר בראש המבוי שיעור חשוב של ד' טפחים, גם אם רבים יכנסו דרך הפתח הצדדי, זה לא מפריע, כיוון שעדיין נשאר שם מבוי, אבל כאשר לא נשאר ד' טפחים בראש המבוי, חוששים וכנ"ל.

אם הפירצה לא נפרצה בראש הכותל אלא בהמשך הכותל עד י' אמות, זה נחשב לפתח, ואז, גם אם הפתח הוא נוח לרבים באופן שהכותל נפרץ לגמרי ואין מה שמעכב את הרבים מלעבור, כל עוד שהרבים לא עוברים שם בפועל, המבוי כשר, אא"כ הרבים נכנסים דרך אותה פירצה, שאז בקיעת הרבים מבטלת את אותה מחיצה, ואפילו כאשר נפרץ בגודל של ד' טפחים, בקיעת הרבים מבטלת המחיצה.

מביא המ"ב, שלעניין חצר, בקיעת הרבים לא אוסרת את החצר עד י' אמות, ומבואות שלנו יש להם דין חצרות, ואם יש פירצה והרבים בוקעים משם, אעפ"כ עד י' אמות הפירצה כשרה, אבל יש להחמיר שהם לא מוגדרים כחצר לעניין זה, ולכן בקיעת רבים בד' טפחים אוסרת, אא"כ רבים לא בוקעים שם,

אומר המ"ב, שאם המקום מלוכלך בטיט או בדבר טינוף, אין דרך רבים לעבור שם, וממילא זה לא אוסר, וכן אם רבים לא עוברים אפילו כשהמקום בלי טיט, זה גם לא אוסר.

עוד אומר המ"ב, מבוי שמוקף בג' מחיצות, ובכניסה הראשית הוא מוקף בחלק ממחיצה, דהיינו, חלק סתום וחלק פרוץ, ויש גם פתח ראשי שהתקין בו לחי או קורה, א"כ בחלק הפרוץ, אם רבים לא בוקעים, זה כשר, ואם רבים בוקעים שם, זה פסול.

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים