מהו המין שפעם מברכים עליו "בורא עשבי בשמים" ופעם "עצי בשמים"?

הדף היומי בהלכה ז' באייר סימן רט"ז מסעיף ו' עד סעיף י'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רט"ז סעיף ו'

- דיני ברכת הריח -

עירב בשמים שמן או משקה, מה מברך עליהם? | מה הדין כשעירב בהם ב' סוגי בשמים? | מהו התנאי ההכרחי לחיוב ברכה זו? | סוגי בשמים שונים וברכתם | מה החילוק בין נרגיס הגדל בשדה לנרגיס הגדל בגינה?

אדם שלקח שמן, או מים, או שאר משקאות, ועירב בהם בשמים, והם מריחים את ריח הבשמים, מברך על המים את ברכת הבשמים המעורבים בהם, ואם יש במים ב' מיני בשמים, יברך עליהם מיני בשמים.

כל זה אמור רק כאשר הבשמים מעורבים בהם, אבל אם סינן אותם והוציא מהמים, נח' הדעות בזה, י"א שלא מברכים על המים כי זה ריח שאין לו עיקר, וי"א שמברכים על זה "בורא שמן ערב" וכמו על שמן אפרסמון שמחמת חשיבותו שגדל בא"י קבעו לו ברכה לעצמו, ומבאר השעה"צ, שאותה שיטה סוברת שהסיבה שמברכים על אפרסמון בורא שמן ערב היא כיוון שאין לו ממשות, וכך גם כאן אין למים האלו ממשות, ולכן יברכו עליהם בורא שמן ערב, וכיוון שהדבר הוא ספק, כדאי שאדם לא יריח בהם כלל.

מי שבכ"ז מברך עליהם, יברך בורא מיני בשמים.

סעיף ז'

סימלק וחילפי דימא מברך עצי בשמים, והחידוש הוא שאע"פ שאינם עץ אלא דומים לעץ, זה מספיק כדי לברך עליהם עצי בשמים.

סעיף ח'

סיגלי, בורא עשבי בשמים.

סעיף ט'

נרגיס והוא חבצלת, אם גדל בגינה מברך בורא עצי בשמים, ואם גדל בשדה מברך עשבי, והחילוק הוא מבאר המ"ב, שכשהוא גדל בגינה משקים אותו ומטפחים אותו והוא נשאר משנה לשנה ואז הוא עץ, אבל כשגדל בשדה לא משקים ומטפחים אותו ונשאר עשבי בשמים.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים