מדוע ש"ץ ששכח יעלה ויבוא בחזרת הש"ץ אינו חוזר ?

ח' אלול תשע"ט - סימן תכ"ב- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה ההיתר להכריז לציבור לפני תפילת שמו"ע של ערבית על אמירת יעלה ויבוא והרי זה הפסק בין הקדיש לתפילה?שכח יעלה ויבוא בערבית מדוע אינו חוזר על התפילה? מה הדין באופן שנזכר ששכח יעלה ויבוא לאחר ברכת 'המחזיר' ועדיין לא אמר 'מודים'?ומה יעשה אדם שמסופק האם הזכיר יעלה ויבוא?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ב סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בתפילות ר"ח, ערבית, שחרית ומנחה, צריך להזכיר יעלה ויבוא בברכת 'רצה', ואומר המ"ב, שהש"ץ צריך להכריז ולהזכיר זאת לציבור בין הקדיש לתפילה, ואין זה הפסק, כיוון שהוא צורך תפילה, ואם לא אמר יעלה ויבוא בערבית, א"צ לחזור, כיוון שאין מקדשין את החודש בלילה, וממילא לא חל קדושת ר"ח בלילה, ואומר השו"ע, שלאו דווקא בליל א' של ר"ח, אלא גם בליל ב' של ר"ח, בין שר"ח יום אחד, ובין שהוא שני ימים, ואומר המ"ב, שבליל שני גם לא חוזר, שהרי עושים שני ימים ר"ח משום ספיקא דיומא, והלא אם ר"ח הוא ביום השני, נמצא א"כ שאין מקדשין את החודש בלילה, וקדושת ר"ח לא חלה על הלילה.

המ"ב מביא, שבתפילת ערבית שהוא לא חוזר, זה אפילו אם הוא הזכיר את שם השם של ברכת 'המחזיר שכינתו לציון'.

אם לא אמר יעלה ויבוא בשחרית ומנחה, הדבר מעכב, ומחזירים אותו, ומביא המ"ב נידון, ביחיד ששכח ולא הזכיר יעלה ויבוא בשחרית שצריך לחזור ולהתפלל, אבל הוא יתפלל עוד מעט מוסף, האם מוסף עולה לו במקום יעלה ויבוא, או לא? ואומר המ"ב, שאם נזכר קודם מוסף, חוזר, אבל אם נזכר אחרי תפילת מוסף, יצא בדיעבד, כיוון שהזכיר קדושת היום במוסף, אבל יש חולקים בזה, וסוברים, שיחיד שהתפלל מוסף ולא הזכיר יעלה ויבוא בשחרית, חוזר ומתפלל, ואין תפילת מוסף פוטרת אותו מלחזור ולהזכיר יעלה ויבוא בשחרית, אבל כיוון שנחלקו בזה האם מוסף פוטרת אותו מיעלה ויבוא, יעשה תנאי, שאם אינו חייב, יתפלל בתורת נדבה, ואם כשהתפלל שלש הברכות הראשונות, היה בדעתו להתפלל מוסף, ופתאום נזכר שלא הזכיר יעלה ויבוא בשחרית, ימשיך תפילה זו כשחרית.

אם נזכר שלא אמר יעלה ויבוא קודם שהתחיל מודים, יאמר במקום שנזכר, ואח"כ ימשיך 'מודים', ואומר המ"ב, שאם רק סיים ברוך אתה ה', ועדיין לא אמר 'המחזיר שכינתו לציון', יסיים 'למדני חוקיך', ויאמר יעלה ויבוא, ויתחיל שוב 'ותחזינה', ואם נזכר אחר שהתחיל מודים, הדבר תלוי, אם נזכר לפני שהשלים התפילה, חוזר לרצה, כיוון שכל ג' הברכות האחרונות נחשבות כאחד, ואם נזכר אחרי שהשלים תפילתו, חוזר לראש, דהיינו, כל עוד שהוא עסוק לומר תחנונים, נחשב כמי שלא סיים תפילתו, וחוזר לרצה, אבל אם כבר סיים לומר תחנונים, גם אם לא עקר רגליו, ולא חוזר ומתפלל אלא מ'רצה' כל עוד שהוא עסוק בתחנונים.

אומר הרמ"א, אדם שמסופק האם הזכיר יעלה ויבוא, לא חוזר ומתפלל, ומבאר המ"ב שהטעם הוא, כיוון שלא עוברים שלשים יום בלי הזכרת יעלה ויבוא, אין כאן חזקה גמורה שהוא שכח ולא הזכיר, אבל האחרונים חולקים וסוברים שבוודאי שלא אמר יעלה ויבוא, וחוזר ומתפלל, ובזה מביא המ"ב חילוקי דינים, ואומר, שאם מסופק האם הזכיר, חוזר ומתפלל, ואם בשעת התפילה היה ברור לו שהוא צריך להזכיר יעלה ויבוא, אלא שלאחר זמן מופלג נפל הספק בליבו אם הוא הזכיר או לא, לא חוזר ומתפלל, ואם הספק נפל בליבו מיד לאחר התפילה, חוזר ומתפלל.

ש"ץ ששכח להזכיר בשחרית יעלה ויבוא, מבואר בסי' קכ"ו, שא"צ לחזור משום טירחא דציבורא, ויסמוך על תפילת מוסף.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים