מדוע צריך להזדרז ולהתחיל את ליל הסדר מוקדם ?

ו' אייר תש"פ - סימן תע"ב- סעיף א'- סעיף ד'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע בליל הסדר אומר קידוש רק בחשיכה והרי בשאר שבתות השנה מקדש אפילו מבעוד יום?האם יוצא יד"ח בהסיבה על ברכי חבירו? על איזה צד מסב מי שהוא איטר יד?ומה דין אשה בהסיבה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תע"ב סעיף א' – ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, יכין אדם את שולחן ליל הסדר מבעוד יום, כדי שיוכל להתחיל לאכול מיד כשתחשך, ואומר המ"ב, לאו דווקא להתחיל לאכול מיד כשתחשך, אלא הכוונה, שיהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי שיוכל להתחיל את הסדר מיד כשתחשך, ללא שיצטרך להשתהות, ואפילו הוא בביהמ"ד ועסוק בלימוד תורה, וכן אם עסוק בתפילה, ימהר ויקרא ק"ש ויתפלל, כדי להתחיל את הסדר מוקדם ולהזדרז לאכול, כדי שהתינוקות לא יישנו, והעניין בזה הוא, כדי שישאלו 'מה נשתנה', וישיב להם, ובזה מקיים מצות 'והגדת לבנך', וכיוון שהתינוקות יודעים שהדבר לא יקח הרבה זמן, הם לא יישנו, ויקיים המצוה כנ"ל.

אע"פ שצריך להזדרז, לא יאמר קידוש עד שתחשך, ואפילו בבין השמשות לא יקדש, ואע"פ שבשאר שבתות וי"ט אפשר לקדש כבר מבעו"י, שונה הדבר בליל הסדר, כיוון שהקידוש צריך להיות בזמן שראוי לאכילת מצה, והרי אכילת מצה בלילה, וכמו שכתוב 'על מצות ומרורים יאכלוהו', (את הקרבן פסח) וכשם שקרבן פסח קרב ונאכל דווקא בלילה, כך המצה צריכה להיאכל דווקא בלילה, והקידוש הוקש למצה, ועוד, שהרי הקידוש הוא אחד מד' כוסות, וד' כוסות נגררים אחרי המצות והמרור וההגדה, וכשם שמצה מרור והגדה, בלילה, כך ד' כוסות שאחד מהם זה הקידוש, הוא דווקא בלילה.

צריך לסדר את שולחן ליל הסדר בכלים נאים כפי כוחו, ואומר המ"ב, אע"פ שבכל השנה טוב למעט בכך זכר לחורבן, ליל הסדר שאני, כי יש מצוה להראות דרך חרות, ומביא המ"ב בשם המהרי"ל, שהיו בידו משכונות של נכרים כלים נאים, והוא לא היה משתמש בהם במשך השנה, אלא רק בליל הסדר היה מניחם על השולחן.

יכין מקום מושבו כדי שיישב בהסיבה דרך חירות, ואפילו עני שאין לו כרים, יסב על הספסל, והסיבה היא כשראשו מוטה לצד שמאל על המיטה או על הספסל, וכרים מתחת ראשו אצל השולחן, ואם יושב על הקרקע, גם מסב על צד שמאל, ואם מסב על ברכי חבירו, זו הסיבה ע"פ הדחק, אבל לא יסב על ברכי עצמו, כיוון שנראה כדואג ואין זו הסיבה כלל.

כשהוא מסב, לא יטה על גבו או על פניו, כיוון שאין זה נחשב דרך חרות, ולא יסב על יד ימין, ומביא המ"ב בזה ב' טעמים, א. כיוון שביד ימין צריך לאכול. ב. שמא יקדים קנה לוושט, שהרי הוושט היא בצד ימין, וכשמטה ראשו לצד ימין, נפתח הכובע שע"פ הקנה מאליו, ויש חשש שיכנס שם האוכל, ויבוא לידי סכנה.

גם איטר מסב על צד שמאל, וזה מסתדר רק לפי הטעם השני, אבל לפי הטעם הראשון שמסב על צד שמאל כיוון שצריך את היד הימין כדי לאכול, ממילא איטר שאוכל ביד שמאל, יסב על צד ימין, ואומר המ"ב, בכ"ז הטעם השני עדיף משום סכנה שמא יקדים קנה לוושט, ולכן לא יסב על צד ימין דחמירא סכנתא מאיסורא.

אומר השו"ע, אשה אינה צריכה הסיבה, והטעם אומר המ"ב, כיוון שאין דרכה של אשה להסב בשום פעם, אא"כ היא חשובה, ואומר הרמ"א, שכל הנשים שלנו נקראות חשובות, אבל לא נהגו להסב, כיוון שסמכו על דברי ראבי"ה שכתב, שבזמן הזה אין להסב, ולשיטתו גם גברים לא יסבו, אבל אנחנו לא סומכים על דברי ראבי"ה, אלא אנחנו מסבים, אבל נשים שמעיקר הדין אינן צריכות להסב אא"כ מדובר באשה חשובה, ונשים שלנו אע"פ שהם חשובות, סמכו עצמם על דברי ראבי"ה שהיום בכלל לא צריך להסב.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה טענו כי בית המדרש עומד לעלות באש, ועל כל האברכים להתפנות ממנו מיד!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/85
דילוג לתוכן