מדוע עושים שיתופי מבואות ?

כ"ג סיון תשע"ט - סימן שפ"ח- סוף סימן שפ"ט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהי שיטת הרמב"ם לעניין טלטול במבוי שהחצרות עירבו עם הבתים?למה גוי שיש לו דירה עם פתח אל המבוי ופתח אחורי לבקעה אינו אוסר על בני המבוי? ומדוע הדין משתנה כאשר מדובר ביהודי? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"ח – סימן שפ"ט במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שיתופי המבואות אינם נצרכים בשביל שיהיה אפשר לטלטל במבוי עצמו, וגם לא בשביל שיהיה אפשר להוציא כלים מהחצר למבוי, אלא גם מבוי שלא השתתפו בו, אם הוא מתוקן בלחי וקורה כדת וכדין, מותר לטלטל בו, ולהוציא כלים מהחצרות אל המבוי, אבל שיתופי המבואות נצרכים, בכדי שיהיה מותר להוציא כלים ששבתו בבית אל המבוי, והמ"ב מסביר, שכאשר חצרות שבמבוי עירבו יחד, זה כעין שיתופי מבואות, כיוון שכל החצרות כולם התאחדו להיות רשות אחת.

אומר המ"ב שהחידוש הוא, שאפילו כאשר ערבו החצרות עם הבתים, בכ"ז מותר להוציא כלים מהחצר אל המבוי, ולא נאמר שאם יבואו להוציא כלים מהחצר אל המבוי, יבואו להוציא גם כלי בית אל המבוי, ולא נאמר שבחצרות כאלו שעירבו הבתים והחצר שמכיוון שמצויים בחצר כלי בית, נחשוש שאם יהיה מותר להוציא כלים מהחצר אל המבוי שלא נשתתפו בו, יבואו גם להוציא אל המבוי כלים ששבתו בבית, קמ"ל שלא חוששים.

לשיטת הרמב"ם, מבוי שהחצרות עירבו עם הבתים, אסור לטלטל במבוי יותר מאשר ד' אמות, כיוון שפסק הרמב"ם כשיטת רב בשבת קל: שסובר, שכאשר החצרות עירבו עם הבתים, החצרות נחשבים כמו הבתים, ומבוי אינו ניתר בלחי וקורה, אא"כ פתוחים לתוכו חצרות, וכפי המבואר לעיל בסי' שס"ג סעיף כ"ו, ממילא אומר רב, שאם עירבו החצרות עם הבתים, המבוי לא ניתר בלחי או קורה, כי אין לו חצרות, שהרי החצרות כפופות אל הבתים, אא"כ עשו בו שיתופי מבואות, ואם לא עשו במבוי שיתופי מבואות והחצרות עירבו עם הבתים, המבוי לא ניתר בלחי או קורה אלא בצורת הפתח.

גוי שיש לו דירה וחצר הפתוחה למבוי, וכן יש לו פתח או חלון אחורי שפתוח לבקעה שנמצאת מאחורי הבית, הדין הוא, שמכיוון שיש לו פתח אחורי, הוא מעדיף אותו, וממילא הפתח הפתוח למבוי מוגדר כפתח שאינו רגיל בו, ואינו אוסר על בני המבוי, ואפילו שהחלון או הפתח קטנים ביותר, אינו אוסר על בני המבוי, ואפילו אם משתמש בפתח הפתוח למבוי, ומכניס בו סחורה עם גמלים וקרונות, בכ"ז אינו אוסר, כיוון שאנן סהדי שהגוי חפץ בפתח האחורי יותר מאשר הפתח הפתוח למבוי, כיוון שבפתח האחורי יש לו יותר אוויר, וכל זה דווקא כשיש בבקעה או בקרפף שטח של יותר מסאתיים, אבל פחות מזה, הפתח האחורי לא נוח לו.

ישראל שיש לו פתח למבוי, ופתח מאחוריו לקרפף יותר מסאתיים, אין לו מה לעשות עם הפתח האחורי בשבת, שהרי זה נידון ככרמלית, וממילא הפתח שלו הוא דרך המבוי, ולכן הוא אוסר דרך המבוי אם שכח ולא עירב עם שאר בני המבוי, ואם המקום הוקף לדירה, אפילו שהוא יותר מסאתיים, כיוון שהוא ראוי לו, גם הישראל הוא כמו הגוי, שאם הוא לא השתתף עם בני המבוי, הוא לא אוסר עליהם, כיוון שיש לו פתח אחורי יותר נוח, והוא מסתלק מהמבוי, וקובע את פתחו בפתח האחורי, ויש מי שאומר שאדרבה, ואם הוקף לדירה, אפילו בית סאתיים אוסר, ומבאר המ"ב, ששיטה זו סוברת, שאם זה הוקף לדירה, אז אין שם מספיק אוויר, ולא נוח לו באותו מקום.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים