מדוע עדיף לקחת יין אדום לשתיית ד' כוסות ?

י"א אייר תש"פ - סימן תע"ב- סעיף י'- סוף הסימן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איך יתכן מצב שאדם פטור משתיית ד' כוסות?מדוע נשים חייבות במצוות של ליל הסדר והרי נשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא? מהו שיעור היין שצריך לשתות קטן שהגיע לחינוך?ועד איזה שלב של ליל הסדר צריך לדאוג שהילדים יישארו ערים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תע"ב סעיף י' – ט"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, אדם שלא שותה יין מפני שמזיקו או שהוא שונאו, ומבאר המ"ב, דהיינו, שמצטער בשתייתו וכואב לו בראשו מהיין, אבל אינו נופל למשכב, ידחק את עצמו לשתות ד' כוסות, אבל אם ייפול למשכב מחמת שתיית היין, אומר השעה"צ שאין זה דרך חירות, והוא פטור משתיית ד' כוסות, ומוסיף המ"ב, שדין ד' כוסות שונה מקידוש, כי בקידוש אין מצוה על כל אחד ואחד לשתות יין, אלא יש מצוה לשמוע קידוש, ויכול לשמוע קידוש ממישהו אחר, ויוצא בזה יד"ח, והמקדש ישתה את היין, אבל בד' כוסות, יש מצוה על כל יהודי לשתות ד' כוסות, ולכן כאן יש הלכה מיוחדת שאומרת, שגם מי שמצטער בשתיית היין, צריך לדחוק את עצמו ולשתות יין לצורך יום מצות ד' כוסות, ויכול למזוג את היין במים, וא"צ לשתות יין חי.

יש מעלה שהיין יהיה אדום, ומביא בזה המ"ב ב' טעמים:

א. כיון שכתוב 'אל תרא יין כי יתאדם', והאדמימות ביין היא מעלה וחשיבות.

ב. זכר לדם שהיה פרעה שוחט מבני ישראל, ואם היין הלבן משובח מהאדום, אין מעלה בלקיחת יין אדום.

יוצאים יד"ח ביין מבושל ובקונדיטון, דהיינו יין שמעורב בו דבש ופלפלין, ואומר המ"ב, שלכתחילה יותר טוב לקחת יין שאינו מבושל, אא"כ המבושל יותר טוב, וכן עדיף לקחת יין שאינו קונדיטון, אא"כ הקונדיטון משובח יותר.

אפילו עני המתפרנס מן הצדקה, צריך להשכיר את עצמו וללוות לצורך ד' כוסות, ומי שאין לו אלא ד' כוסות לאחר המזיגה, יקח את הכל ללילה הראשון, ונר ביתו עדיף מד' כוסות, משום שלום בית.

ואומר המ"ב, שאם הגבאים לא נתנו לו, ימכור מלבושו לצורך ד' כוסות, אבל הגבאים מחויבים לתת לעניים ד' כוסות, וצריך להשגיח על הדבר, וד' כוסות נתקנו כנגד ד' לשונות של גאולה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי.

אומר השו"ע, גם הנשים חייבות בד' כוסות ובכל מצוות הנוהגות בליל הסדר, כגון מצה, ומרור, ואמירת ההגדה, ואע"פ שזה מצות עשה שהזמן גרמא, כיוון שגם הם היו באותו הנס.

אומר השו"ע, תינוקות שהגיעו לחינוך, מצוה לתת לכל אחד כוסו לפניו, ואומר המ"ב, שהכוס צריכה להכיל רביעית, אבל אין הקטן צריך לשתות רוב רביעית, אלא מלוא לוגמיו שלו.

אומר הרמ"א, אין לקחת כוס שפיו צר, כיוון שלא יוכל לשתות ממנו רביעית כאחד, ובכוס של בהמ"ז בלאו הכי לא לוקחים אותו, כיוון שצריך לתת עיניו בכוס, ובכוס שפיו צר, הוא לא יכול לתת עיניו בכוס.

אומר השו"ע, מצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים, כדי שיראו שינוי וישאלו, ואומר המ"ב, דהיינו, שעי"ז יתעוררו לשים לב על כל השינויים ומנהגי הלילה הזה, וישאלו השאלות המבוארים בנוסח 'מה נשתנה', ובש"ס כתוב, כדי שלא יישנו וישאלו, וצריך לעוררם שלא יישנו עד לאחר 'עבדים היינו', שידעו עניין יציאת מצרים, כי עיקר המצוה היא להשיב על מה שהקטן שואל, וכמ"ש 'והגדת לבנך ביום ההוא לאמר', ולא כמו שעושים איזה אנשים, שלאחר אמירת 'מה נשתנה', מניחים לילדים ללכת לישון, ואינם יודעים שום תשובה על שאלתם.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/119
דילוג לתוכן