מדוע נהגו לברך ברכת הגומל לאחר קריאת התורה?

הדף היומי בהלכה כ"ב באייר סימן רי"ט מסעיף ג' עד אמצע סעיף ד' 'ואין זה'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רי"ט סעיף ג'

- ברכת הודאת היחיד -

האם צריך מניין לברכת "הגומל"? | מנין שצריך ב' תלמידי חכמים שיהיו נוכחים ברכת הגומל? | מה הדין כאשר אין עשרה אנשים? | באיזה זמן בתפילה מברכים הגומל? | עד מתי ימתין לעשרה אנשים? | האם שייך שיברך אדם על נס הנעשה לחברו?

לכתחילה צריך שיהיו עשרה אנשים בעת ברכת הגומל, ומתוכם ב' ת"ח, והמקור לכך הוא מהפסוק "ובמושב זקנים יהללוהו", דהיינו, זה שקנה חכמה, וזקנים – שניים, אבל כ"ע לא פליגי שאין זה מעכב שאין ב' ת"ח.

נחלקו השיטות, האם אפשר לברך הגומל כאשר אין עשרה, השיטה הראשונה סוברת שאם אין עשרה אנשים, כלומר יחד איתו עוד תשעה, יצא יד"ח בדיעבד, והשיטה השניה סוברת, שלא יצא יד"ח הגומל וברכתו לבטלה, והכרעת השו"ע כמו ב' השיטות שאם בירך ללא עשרה יחזור ויברך בלי שם ומלכות כדי לחשוש לשיטה השניה.

נהגו לברך הגומל אחר קריאת התורה, שאז מצויים שם עשרה.

כתב במ"ב, אדם צריך להמתין שיזדמנו לו עשרה עד שלשים יום, ויותר מזה א"צ להמתין עבור עשרה.

סעיף ד'

גם מישהו אחר יכול לברך על נס שנעשה לחברו, ויברך "אשר גמלך כל טוב", או "בריך רחמנא דיהבך לן ולא יהבך לעפרא", ומדייק המ"ב מלשון השו"ע שסתם ולא הזכיר שדווקא אם הוא קרובו אותו שנעשה לו נס רק אז הוא יכול לברך, א"כ נראה שגם אם זה אדם שהוא לא קרוב שלו כלל, יכול לברך על נס שאירע לחברו.

אם בעל הנס עונה אמן אחר הברכה שמברך האחר שבירך על הנס שאירע לו, בעל הנס יצא יד"ח הגומל, ואם אין שם עשרה, לא יצא יד"ח לפי הדעה השניה בסעיף הקודם.

הרמ"א מסביר, שזה לא ברכה לבטלה, כיוון שהוא מברך בדרך שבח והודאה על טובת חברו, אבל צריך שבאמת ישמח מטובת חברו, אבל לא כשמברך כי לא נעים לו מחברו, ובבה"ל מביא, שבכל מקרה דין זה אינו פשוט כי יש סוברים שא"א לברך על נס שנעשה למישהו אחר, ונכון לכתחילה להזהר שלא לברך כלל על קרובו ואוהבו.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים