מדוע מי ששכח רצה בסעודה שלישית לא חוזר?

הדף היומי בהלכה כ"א בטבת סימן קפ"ח מאמצע סעיף ז' 'ואם חל' עד סימן קפ"ט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קפ"ח סעיף ז'

- נוסח ברכה שלישית, ודיני ברכת המזון בשבת, והטועה בברכת המזון -

שכח רצה או יעלה ויבוא ביו"ט בבהמ"ז | שכח יעלה ויבוא בר"ח | ר"ח שחל בשבת ושכח יעלה ויבוא, מה דינו? | שכח להזכיר של שבת וחל בה ר"ח | בהנ"ל כשהוצרך לחזור לראש האם מזכיר שוב ר"ח? | שכח רצה בסעודה שלישית | זימנו ושכחו רצה וחוזרים לראש האם חוזרים גם על הזימון? | המשיכה סעודתו למוצ"ש האם מזכיר רצה?

למדנו לעיל, שאדם ששכח בשבת להזכיר "רצה" בהמ"ז או ששכח ביו"ט להזכיר "יעלה ויבוא" בבהמ"ז, הדין הוא, שאם הוא עדיין אוחז בברכת "בונה ירושלים" ונזכר ששכח, חוזר לרצה או יעלה ויבוא, אבל אם התחיל הטוב והמטיב, חוזר לראש בהמ"ז כיון שג' הברכות הראשונות של בהמ"ז הם דאורייתא, וכשהתחיל הטוב והמטיב זה כמו שעקר רגליו וחוזר לראש בהמ"ז, ואם הוא אוחז בין בונה ברחמיו לירושלים לבין הטוב והמטיב, חז"ל תיקנו לו ברכה מיוחדת "ברוך אשר נתן שבתות לעמו ישראל" עם פתיחה וחתימה, וביו"ט "ברוך אשר נתן יו"ט לעמו ישראל".

בר"ח הדין שונה וגם כשהתחיל הטוב והמטיב לא חוזר לראש כי אין חיוב לאכול פת בר"ח, ובדיעבד לא מעכב אם לא הזכיר, ואם עדיין לא התחיל הטוב והמטיב, יאמר ברוך שנתן ראשי חדשים לעמו ישראל לזכרון", וכן אם אכל ביו"ט סעודה שלישית אינו חוזר כי אינה סעודה מחוייבת.

ר"ח שחל להיות בשבת והזכיר של שבת ולא של ר"ח, האם חוזר או לא, שהרי בשבת יש חיוב לאכול, אומר השו"ע, שלא חוזר כי החיוב הוא מחמת שבת ולא מחמת ר"ח, אבל אם שכח ולא הזכיר של שבת ונזכר בין ובנה ירושלים להטוב והמטיב, ואז יש לו נוסח מיוחד לשבת, יזכיר באותו נוסח גם את של ר"ח ולא חותם בר"ח כי בר"ח אין חתימה.

אדם ששכח של שבת, ונזכר אחרי הטוב והמטיב, ואת של ר"ח הזכיר, חוזר לראש בהמ"ז וכשחוזר יזכיר גם את של ר"ח.


סעיף ח'
שכח "רצה" בסעודה שלישית בשבת, אינו חוזר, ואע"פ שיש מח' האם בסעודה שלישית צריך לאכול פת, ולפי הצד שצריך לאכול פת, אז יש חיוב, וא"כ שיחזור על רצה, מבאר המ"ב, כיון שיש שיטות הסוברות שאין חיוב לאכול פת, אנחנו חייבים להחמיר ולא לחזור שוב על בהמ"ז.


סעיף ט'
ג' שאכלו וזימנו ושכחו להזכיר רצה ויעלה ויבוא, כשחוזרים לברך אינם צריכים לזמן שוב, ומהסעיף הזה הוכיח החזו"א, שרואים מכאן, שכאשר אדם שכח להזכיר אפי הזכרה המעכבת, אין זה נחשב כמו שלא בירך או לא התפלל כלל, שהרי הזימון עלה לו, ורק לא יוצא יד"ח בבהמ"ז.


סעיף י'
אדם שאכל בשבת ונמשכה סעודתו למוצ"ש, צריך להזכיר את של שבת, כי הולכים אחרי תחילת הסעודה, ובאופן שאכל פת גם במוצ"ש ובמוצ"ש יש ר"ח, יש בזה שיטות שונות, ולכן עדיף להמנע ולא לאכול פת משחשכה.

מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת לך לך
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים