מדוע מי שמסרב לזמן על הכוס מקצרין ימיו?

הדף היומי בהלכה כ"ד בשבט סימן ר"א מאמצע סעיף א' 'ואם בעה"ב' עד סימן ר"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"א סעיף ב'

- מי הוא המברך -

ת"ח ועם הארץ כהן, את מי מכבדים לברך? | האם מותר לת"ח למחול על כבודו? | כהן ת"ח ות"ח גדול יותר, מי קודם? | היכן נאמר הדין של "וקדשתו"? | היכן אסור לכהן למחול על כבודו? | כיבדוהו לברך וסירב | לחזר אחר כוס של ברכה

השו"ע ממשיך לעסוק בעניין סדר הקדימה בבהמ"ז, את מי ראוי לכבד לברך בהמ"ז בקול להוציא את שאר המסובין יד"ח, וגם בזמננו שאנו נוהגים שגם כאשר יש זימון, כל אחד מן המסובין מברך בהמ"ז לעצמו, בכ"ז יש עדיין נושא את מי מכבדים בזימון.
מבואר, שמכבדים את התלמיד חכם ומצוה לכבדו, והוא קודם לעם הארץ אע"פ שהוא כהן, ויותר מכך, גם באופן שהתלמיד חכם נותן לכהן ע"ה לברך לפניו, אסור לו לעשות כך והוא מבזה את התורה בזה שמראה שהתורה כביכול פחותה יותר ממעלת הכהונה, ועל זה נאמר בגמ' "משניאי אהבו מוות", מי שמשניא את התורה זה גרוע מאוד, בכך שמחשיב יותר את מעלת הכהונה ממעלת התורה, וזה הכל אם עושה זאת דרך חוק ומשפט, אבל מותר לו לתת מרצונו לכהן לברך במקומו, המ"ב מסביר, שכאשר שואלים אותו והוא נותן רשות, זה בסדר.

כאשר הכהן הוא תלמיד חכם, אע"פ שבין המסובים ת"ח יותר גדול ממנו, שבאופן עקרוני הת"ח הגדול לא מצווה ב"וקדשתו" על הכהן הת"ח פחות, בכ"ז מצוה לישראל הת"ח הגדול לכבד את הת"ח הכהן, אע"פ שהוא ת"ח פחות ממנו.

המ"ב מאריך, שהענין של "וקדשתו" זה בכל דבר, זה בקריאת התורה, ובסעודה שמברך המוציא ובהמ"ז, וכן כשיושבים באסיפה נותנים לכהן לדבר לפני כולם, ומותר לכהן למחול על כבודו, חוץ מקריאת התורה שאסור לו למחול על כבודו, וכן לוי יש עניין להקדימו לישראל כשם שמקדימים אותו בקריאת התורה.


סעיף ג'
מי שנותנים לו לברך ואינו מברך מקצרים ימיו, והטעם, כיון שמי שמברך הרי הוא מברך את בעה"ב, וכמו שלמדנו לעיל בסעיף א', וא"כ כשמכבדים אותו לברך ואינו מברך, מכלל הן אתה שומע לאו, מברכיך מבורך ומי שלא מברך אז הוא מקולל, המג"א סובר שזה דווקא כשנותנים לו כוס לברך, אבל בלי כוס אין בעיה, ובכ"ז אומר המ"ב שלא מסרבים לדבר מצווה.


סעיף ד'
צריך לחזור שיתנו לו כוס של ברכה לברך, ומבאר המ"ב, שאמנם מדין שומע כעונה אדם יכול לצאת יד"ח בכך שהמברך מברך, אבל מצוה על כל אחד לברך בעצמו על פני לצאת יד"ח ממישהו אחר בשומע כעונה.

המלמד קרא את הפתק שוב ושוב, ולא האמין למראה עיניו!
"סליחה, אדוני... זה נפל לך מהכיס...", אמר אבא. האיש התרגש ושפתיו רעדו
"היה לך סיפור עם קרואסונים?", שאל האברך. "כן", עניתי בקצרה. "אז תשמע משהו מעניין!"
מתפללים לשידוך הגון בקרוב?
"יש לי בית יותר יפה מבוש נשיא ארצות הברית!"
לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת חיי שרה
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים