מדוע לא מקדשין הלבנה בליל שבת ?

י"ז אלול תשע"ט - סימן תכ"ו- מאמצע סעיף ב' בהגה "אין מקדשין הלבנה קודם"- אמצע סעיף ב' בהגה "ורוקד"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אלשיטת הסוברים שלא מקדשין הלבנה במוצאי תשעה באב מדוע במוצאי יוה"כ כן מקדשין אותה?למנהגנו שמקדשים הלבנה במוצאי תשעה באב ובמוצאי יוה"כ האם צריכים לטעום משהו קודם לכן? ממה צריך להיזהר כשמקדשין הלבנה במוצאי תשעה באב?ומתי צריך להביט על הלבנה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ו סעיף ב' בדברי הרמ"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר הרמ"א, לא מקדשים את הלבנה בתשעה באב, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון ששרויין באבלות, וכן לא קודם יוה"כ, כיוון שמאויימים מכח הדין ואין שרויים בשמחה, וכפי שלמדנו לעיל שמצוה לכתחילה לקדש את הלבנה במוצ"ש כשהוא מבושם ובגדיו נאים, כי זמן קידוש לבנה הוא כמו קבלת פני השכינה, ואין מקבלין את השכינה אלא מתוך שמחה, אבל במוצאי יוה"כ מקדשין אותה שאז שרויין בשמחה, אבל במוצאי ט"ב או שאר תעניות לא מקדשין אותה כיוון שאין שרויין בשמחה, וידחו אותה לימים שאחריה.

אם ט"ב חל ביום חמישי, יש לו להמתין עד מוצ"ש שהוא שנים עשר לחודש, ואם בחודש אדר לא קידשו עד תענית אסתר, כתב הט"ז, שיש לקדש אחרי התענית, כיוון שהשעה עוברת, שהרי תענית אסתר היא בי"ג לחודש, וכל זה דעת הרמ"א, אבל דעת האחרונים, שמקדשים גם במוצאי ט"ב, וכ"ש שמקדשין את הלבנה במוצאי שאר תעניות, אבל לא יקדש אותה כשהוא מעונה, אלא יטעם קודם, אבל במוצאי יוה"כ, מתוך ששמחים שיצאו בדימוס מהדין, מקדשין אותה אפילו קודם שיטעמו.

במוצאי ט"ב יש להיזהר שלא יקדשו אותה בלי נעליים.

עוד אומר הרמ"א, יו"ט שחל להיות ביום ראשון, במוצ"ש, דהיינו בליל יו"ט, והמ"ב מוסיף כ"ש בליל שבת, לא מקדשין את הלבנה, ומבאר המ"ב, שהרבה טעמים נאמרו בזה ע"פ הקבלה, ומ"מ, אם לא קידשו עד שבת ויו"ט ויעבור הזמן, מותר לקדש אותם בשבת וביו"ט אפילו ביחידי, ויש מי שאומר שלא מקדשים בליל שבת, שמא יעשה הוצאה של הסידור מרשות לרשות.

אומר השו"ע, תולה עיניו ומביט בלבנה ומיישר רגליו ומברך מעומד, ומבאר המ"ב בשם כנסת הגדולה, שמשמע לכאורה, שמסתכל על הלבנה עד סוף סדר קידוש הלבנה, וכך נוהגים העולם, אבל בספר חרדים החמיר בזה מאוד, ולא התיר להסתכל בה אלא עד שיסיים את הברכה, ולא יותר מזה, והמג"א בשם השל"ה החמיר עוד יותר, שאפילו בשעת הברכה לא יסתכל בה, אלא רואה אותה פעם אחת כשירצה לברך, ואח"כ לא יסתכל, כדי שיברך להקב"ה ולא ללבנה, ואומר ג' פעמים סימן טוב תהיה לנו ולכל ישראל ברוך יוצריך.

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים