מדוע לא מזכירים את ימי החנוכה והפורים בברכת על המחייה?

הדף היומי בהלכה ז' בניסן סימן ר"ח מסעיף י"א עד סעיף ט"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ח סעיף י"ב

- דין ברכה מעין שלש אחר חמשת מיני פירות וחמשת מיני דגן -

הזכרת מעין המאורע | מדוע לא מזכירים מעין המאורע של חנוכה ופורים בברכת מעין ג'? | אכל מזונות ושתה יין ואכל פירות מז' המינים, כיצד מברך? | אכל פירות מז' המינים ושאינם מז' המינים, האם נפטר על הפירות האחרים במעין ג'? | שתה יין ואכל ענבים האם מברך עליהם העץ?

כשם שמזכירים מעין המאורע בבהמ"ז, כך מזכירים מעין המאורע בברכת מעין שלש, דהיינו, אדם שמברך בהמ"ז בשבת, ביו"ט, בר"ח, מזכיר מעין המאורע, וכן בברכת מעין ג' לפני שאומר "כי אתה ה' טוב והמטיב", מזכירים את שבת, יו"ט או ר"ח, ולא מזכירים בה מעין המאורע של חנוכה או פורים, והטעם, כיון שהזכרה זו בבהמ"ז אינה אלא מנהג, ולכן נהגו רק בבהמ"ז ולא במעין ג', ואם לא הזכיר מעין המאורע בברכת מעין ג', אינו חוזר.

אכל מיני מזונות, ושתה יין, ואכל פירות ז' המינים, יש לו ג' מחייבים לברכת מעין ג', ובברכה אחת מעין ג' פוטר את כל מה שאכל, וכולל בה את כל מה שאכל, והסדר בזה הוא, קודם על המחיה, כי על מזונות יש ברכה מיוחדת וגם זה קודם בפסוק, ואח"כ יין ואח"כ על הפירות, כלומר, "ברוך אתה ה' על הארץ ועל המחיה על פרי גפנה ועל הפירות", המ"ב מביא, שיש שיטות הסוברות שבאופן כזה יברך רק על הפירות ויפטור את פרי הגפן, שהרי למדנו, שבכל מקרה יש שיטות הסוברות שבסיום של ברכת מעין ג' על יין, מסיימים רק "על הארץ ועל הפירות" בלי להזכיר "על פרי גפנה", אז כאן גם לשיטות שמזכירים הגפן, כאן לא יזכירו הגפן, אבל המנהג כהשו"ע לסיים "על המחיה על הארץ ועל פרי גפנה ועל הפירות".


סעיף י"ג
אדם שאכל פירות מז' המינים, וכן פירות שאינם מז' המינים, שבאופן עקרוני הברכה האחרונה על פירות שאינם מז' המינים היא בורא נפשות, בכ"א כיון שאכלם יחד עם פירות מז' המינים, בברכת על הארץ ועל פירותיה הוא כולל גם הודיה על הפירות שאכל.

המ"ב מסביר, שמה שלא תיקנו מעין ג' על פירות, זה כיוון שהם לא מספיק חשובים, אבל כאשר בלאו הכי מברך מעין ג' זה פוטר את הפירות האחרים.


סעיף י"ד
שתה יין ובירך הגפן ואכל ענבים, צריך לברך העץ כי הגפן לא פוטר ענבים, וכן מברך עליהם ברכה אחרונה על העץ ועל פרי העץ,


סעיף ט"ו
ובדיעבד אם בירך עליהם "בורא פרי הגפן" או אחריהם "על הגפן", יצא.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים