מדוע לא מברכים על ביטול החמץ ?

ט"ז תשרי תש"פ - סימן תל"ו סעיף ב'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שיצא מביתו כמה חודשים לפני פסח ובדעתו לחזור לפני פסח, האם צריך לבדוק חמץ ביציאתו או שיכול לסמוך על כך שיבדוק חמץ כשיחזור?מה היא העדיפות הטובה יותר בעניין זה? ומה הדין לעניין בדיקת חמץ באדם שמוכר את ביתו לגוי החל מי"ד והלאה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ו סעיף ב' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שיוצא לפני ליל י"ד, לעניין בדיקת חמץ הדבר תלוי, אם יצא תוך ל' יום הסמוכים לחג הפסח, והוא לא יהיה בביתו בליל בדיקת חמץ, הדין הוא, שהוא צריך לבדוק את החמץ בלילה לפני שהוא יוצא לדרך, אבל היוצא מביתו לפני ל' יום הסמוכים לחג הפסח, ולא יהיה בביתו בליל בדיקת חמץ, הדין הוא, שהוא לא צריך לבדוק את החמץ, אלא מבטל את החמץ במקום שהוא נמצא כשמגיע חג הפסח.

כל זה מדובר באופן שהוא לא מתכנן להגיע לביתו בפסח, אבל אם הוא מתכנן להגיע לביתו בפסח, או אפילו בערב פסח באופן שתהיה לו שהות לבדוק את החמץ לפני פסח, הדין הוא, שלפני שהוא יוצא מביתו הוא צריך לבדוק את החמץ, כי חוששים שמא יתעכב בדרך, ולא יגיע לביתו אלא עד סמוך לחג הפסח בעצמו, ולא תהיה לו שהות לבדוק את החמץ.

יש מקילים ואומרים, שאדם שיצא לפני ל' יום הסמוכים לפסח, אם הוא מתכנן לחזור לביתו לפני פסח יכול לסמוך על כך שיבדוק את החמץ בשעה שהוא יחזור לפני פסח, והוא לא צריך לחשוש שמא הוא יתעכב בדרך ויגיע עד סמוך לבין השמשות באופן שלא יהיה לו שהות לבדוק את החמץ, ואם דעתו לחזור בתוך פסח, צריך לבדוק אפילו מראש השנה, ואם שכח ולא בדק את החמץ כשהוא יצא לדרך, יבטל את החמץ בערב פסח היכן שהוא נמצא, ולא יברך על הביטול כיוון שהוא דבר שתלוי בלב, ואם יש אפשרות לבדוק ולבטל ע"י אשתו, מה טוב.

יהודי שהיה גר במשך השנה בביתו של גוי, ויש שם חמץ של היהודי, ולפני פסח היהודי עוזב את הבית למקום אחר, הדין הוא, שא"צ לבדוק את הבית שממנו יצא, ואע"פ שיש לו שם חמץ, וטעם הדבר הוא, כיוון שיקיים מצות בדיקת חמץ בבית האחר שהוא נכנס שם, אבל אם לא נכנס לבית אחר אלא מפרש בים או יוצא בשיירה, ולא יהיה בפסח בבית אחר, י"א שחלה עליו חובת ביעור, כיוון שזה תוך ל' יום, ולכן יבער את החמץ שבבית הגוי.

המ"ב שואל, הרי אדם שיש לו כמה בתים, לא מספיק שיבדוק בית אחד, אלא בודק את כל הבתים שברשותו, וא"כ גם כאן, הרי יש לו חמץ בבית הגוי, ומה יועיל שנכנס לבית אחר כל עוד שיש לו חמץ בבית הגוי ? ומבאר המ"ב, שבכל מקרה לא עובר על החמץ שלו שבבית הגוי, כי מסתמא הוא מפקיר אותו, אבל אם הוא לא נכנס לבית אחר, יוצא א"כ, שאין לו היכן לקיים מצות בדיקת חמץ, ובזה סובר השו"ע, שיזדרז לקיים מצות בדיקת חמץ בבית של הגוי לפני שהוא מפקיר את החמץ מאותו בית, ואע"פ שהגוי יכנס לבית בפסח, וי"א שאם נכנס הגוי בפסח, א"צ לבדוק, ומבאר המ"ב את שיטת הי"א, שמצד בדיקת חמץ זה לא חיוב, אלא אם יש לו חמץ, שיבדוק ויבער, אבל אם ממילא לא יעבור באיסור על החמץ שבבית הגוי כי מסתמא הוא מפקיר אותו, אז אין עניין לבדוק גם אם הוא לא נכנס לבית אחר, כי מצות בדיקת חמץ אינה מצוה על האדם, אלא רק אם יש לו חמץ, יבדוק ויבער.

דן המ"ב, באדם שמתכנן למכור את החדרים שלו לגוי בפסח, מי"ד והלאה, אבל בליל י"ג הם עדיין של היהודי, האם יש עליו חיוב בדיקת חמץ, כי מצד אחד בפסח החדרים יהיו של הגוי, אבל בשעת בדיקת חמץ, החדרים עדיין ברשות היהודי, ומביא בזה מחלוקת, ומסיים, אע"פ שאין למחות ביד המקילים ויש להם על מי לסמוך, אבל עדיף יותר למכור מי"ג, שאז גם בליל בדיקת חמץ החמץ לא עומד ברשותו.

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים