מדוע ילדים יוצאים ידי חובה בעירוב תחומין שהניח אביהם ?

כ"ה אב תשע"ט - סימן תי"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם אדם יכול לערב עבור עבדו ושפחתו שלא מידיעתם?מה הדין באופן שאבא עירב עבור בנו הגדול והבן מיחה לאחר שחשיכה? מדוע אדם לא יכול לערב עבור אשתו שלא מידיעתה? ומה דינו של קטן בן שש שנים לעניין עירוב תחומין ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תי"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה

יכול אדם לערב עירובי תחומין עבור בני עירו, אבל יש בזה תנאי, והוא, שזה יהיה רק בידיעתם, שהרי יש בזה חובה, כיוון שכשמערב לצד מסוים, הוא מפסיד את הצד השני, ולכן, אדם שעירבו עבורו לצד מזרח, הוא יכול אמנם ללכת לצד המזרחי אלפיים אמה נוספים, אבל הוא מפסיד את האלפיים אמה שהיו לו לצד מערב, ולכן, צריך ליידע את מי שהוא מערב עבורו.

אבא יכול לערב עירובי תחומין על בנו ובתו הקטנים אפילו שלא בידיעתם, ואפילו אם אינם סמוכים על שולחנו, ואפילו אם הם מיחו בו שהם לא מעוניינים בעירובי התחומין שלו, ואפילו אם הם עירבו לצד אחר, יכול לערב עבורם שלא בידיעתם, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון שאין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה, וממילא מצוה על האבא לחנך אותם, ובכלל זה, יכול להניח עבורם עירובי תחומין.

יכול אדם לערב עבור עבדו ושפחתו הכנעניים שלא מידיעתם, ואפילו אם מיחו בו או עירבו לצד אחר, וטעם הדבר מבאר המ"ב, מפני שידם כידו.

אדם לא יכול לערב עבור בנו ובתו הגדולים, אפילו סמוכים על שולחנו, וכן לא על עבדו ושפחתו העבריים, וכן לא על אשתו, שמא הם רוצים לרוח אחרת, ואם עירב עליהם ושמעו ושתקו, יוצאים בעירובו, כי מסתמא ניחא להם בזה, אבל אם מיחו בו, או שעירבו עירוב אחר לעצמם שהוי כמו שמיחו בו, אין עירובו עירוב להם.

המ"ב אומר, שאבא שעירב עבור בנו ובתו הגדולים או עבדו ושפחתו העבריים, ובשבת משחשיכה הם שמעו מכך ולא מיחו, העירוב תחומין חל, ואפילו אם שימחו לאר מכן, לא מועיל, כי באותה שעה שהם שמעו ולא מיחו, העירוב חל, שהרי משנכנסה השבת, העירובי תחומין חלו.

קטן בן שש שנים או פחות מזה, יוצא בעירוב של אמו, וא"צ להניח עליו מזון ב' סעודות לעצמו, ומבאר המ"ב, שהוא כגופה של אמו, ואינו כרוך אחרי אביו, ולהיכן שאמו עירבה, גם הוא כרוך אחריה, אבל רק עד בן שש שנים, ואם נכנס יום אחד לשנתו השביעית, הוא כבר לא כרוך אחרי אמו, ואומר המ"ב, שכך שיטת השו"ע, אבל הא"ר מביא בשם הפוסקים שמחלקים, שאם האבא נמצא בעיר, אז זה גורם לכך, שהוא לא יהיה נמשך אחרי אמו, וצריך לערב עבורו באופן מיוחד.

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים