מדוע ילדים יוצאים ידי חובה בעירוב תחומין שהניח אביהם ?

כ"ה אב תשע"ט - סימן תי"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם אדם יכול לערב עבור עבדו ושפחתו שלא מידיעתם?מה הדין באופן שאבא עירב עבור בנו הגדול והבן מיחה לאחר שחשיכה? מדוע אדם לא יכול לערב עבור אשתו שלא מידיעתה? ומה דינו של קטן בן שש שנים לעניין עירוב תחומין ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תי"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה

יכול אדם לערב עירובי תחומין עבור בני עירו, אבל יש בזה תנאי, והוא, שזה יהיה רק בידיעתם, שהרי יש בזה חובה, כיוון שכשמערב לצד מסוים, הוא מפסיד את הצד השני, ולכן, אדם שעירבו עבורו לצד מזרח, הוא יכול אמנם ללכת לצד המזרחי אלפיים אמה נוספים, אבל הוא מפסיד את האלפיים אמה שהיו לו לצד מערב, ולכן, צריך ליידע את מי שהוא מערב עבורו.

אבא יכול לערב עירובי תחומין על בנו ובתו הקטנים אפילו שלא בידיעתם, ואפילו אם אינם סמוכים על שולחנו, ואפילו אם הם מיחו בו שהם לא מעוניינים בעירובי התחומין שלו, ואפילו אם הם עירבו לצד אחר, יכול לערב עבורם שלא בידיעתם, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון שאין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה, וממילא מצוה על האבא לחנך אותם, ובכלל זה, יכול להניח עבורם עירובי תחומין.

יכול אדם לערב עבור עבדו ושפחתו הכנעניים שלא מידיעתם, ואפילו אם מיחו בו או עירבו לצד אחר, וטעם הדבר מבאר המ"ב, מפני שידם כידו.

אדם לא יכול לערב עבור בנו ובתו הגדולים, אפילו סמוכים על שולחנו, וכן לא על עבדו ושפחתו העבריים, וכן לא על אשתו, שמא הם רוצים לרוח אחרת, ואם עירב עליהם ושמעו ושתקו, יוצאים בעירובו, כי מסתמא ניחא להם בזה, אבל אם מיחו בו, או שעירבו עירוב אחר לעצמם שהוי כמו שמיחו בו, אין עירובו עירוב להם.

המ"ב אומר, שאבא שעירב עבור בנו ובתו הגדולים או עבדו ושפחתו העבריים, ובשבת משחשיכה הם שמעו מכך ולא מיחו, העירוב תחומין חל, ואפילו אם שימחו לאר מכן, לא מועיל, כי באותה שעה שהם שמעו ולא מיחו, העירוב חל, שהרי משנכנסה השבת, העירובי תחומין חלו.

קטן בן שש שנים או פחות מזה, יוצא בעירוב של אמו, וא"צ להניח עליו מזון ב' סעודות לעצמו, ומבאר המ"ב, שהוא כגופה של אמו, ואינו כרוך אחרי אביו, ולהיכן שאמו עירבה, גם הוא כרוך אחריה, אבל רק עד בן שש שנים, ואם נכנס יום אחד לשנתו השביעית, הוא כבר לא כרוך אחרי אמו, ואומר המ"ב, שכך שיטת השו"ע, אבל הא"ר מביא בשם הפוסקים שמחלקים, שאם האבא נמצא בעיר, אז זה גורם לכך, שהוא לא יהיה נמשך אחרי אמו, וצריך לערב עבורו באופן מיוחד.

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים