מדוע יין שנמצאה בו חיטה מותר לשתותו בפסח ?

כ"ב אדר תש"פ - סימן תס"ב - סעיף ו'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם יי"ש שנעשה מפירות נידון כמי פירות?מה מועיל שהשומן נידון כמי פירות והרי בשעת המליחה מדיחים אותו במים ומי פירות יחד עם מים הם מחמיצים? ומה הדין אם מצאו חיטה בתוך הקניידלך הנמצא בשומן? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תס"ב סעיף ו' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

חיטה שנמצאת בדבש ביין או בחומץ, הדבש היין והחומץ מותרים, ואומר המ"ב, אפילו אם החיטה התבשלה בתוכם או הייתה שרויה בתוכם מעת לעת, הם מותרים, והטעם, כיוון שגם אם החיטה התבקעה או התרככה, היין הדבש והחומץ אינם מחמיצים בגללה, כי מי פירות אינם מחמיצים, ואם החיטה הייתה שרויה בהם כשהם צוננים, להרבה פוסקים אפילו במים הם מותרים, ואין חידוש מיוחד שכאשר היא נמצאת ביין דבש וחומץ שהם מותרים, שהרי אפילו במים הם מותרים אם מדובר בשרייה בלבד, אלא ע"כ, מדובר שהיין הדבש או החומץ התבשלו עם החיטה שבתוכם, או שהחיטה הייתה שרויה בהם מעת לעת, ועם כל זה, הם מותרים וכפי שנתבאר, ואם נתערב בהם מים, אדרבה, הם ממהרים יותר להחמיץ, כיוון שמי פירות שהתערב בהם מים, ממהרים להחמיץ וכמבואר בסעיף ב'.

דן המ"ב, במי דבש או יין שרף שנעשים מפירות, או שכר של תמרים ופירות, וידוע שלא נתערב בהם שום מים, האם הם נידונים כמי פירות, ואומר שנסתפקו האחרונים בזה, מצד אחד, האם יש לדמות אותם ליין צימוקים שע"י התסיסה נהפך היין להיות מים, וכך גם כאן ע"י הבישול ותסיסת הדבש נהפכו המים ונעשו מי פירות, וכן במי דבש ובשכר שנעשה מפירות, האם הוא נהפך להיות שכר ואינו מחמיץ, או שהוא נשאר עדיין כמו מים, או שנאמר, שבענבים שונה הדבר, שיש בהם כח חזק להפוך את המים ליין, וכן בדבש וצימוקים, שע"י הבישול נשתנה ברייתם לגמרי, ונעשים דבר גוש, משא"כ בשכר ומי דבש, שאפילו לאחר אפייתם ובישולם, עיקרם מים, והם מחמיצים, ולכן יש להחמיר, שאם נפל בהם לא לשתות אותם, אבל לעניין להשהות אותם אחרי פסח או למכור לגוי, יש להקל, ואם ידוע שהחיטה לא שהתה בתוך המי דבש או בתוך השכר שעשוי מפירות, אם לא שהתה בהם מעת לעת, אין להחמיר, ומותר אפילו לשתות אותם בפסח, והטעם, כיוון שבצונן זה לא נותן טעם, וכן אם החיטה לא התבקעה אלא התרככה לבד, יש להקל אפילו אם לא ידוע כמה שהתה, אא"כ ידוע ששהתה מעת לעת, שאז זה נעשה כבוש.

שומן דינו כמי פירות, ולכן, חיטה שנפלה בתוך שומן, אפילו השומן רותח, אינו אוסר, שהרי מי פירות לא מחמיץ, ובלבד שלא התערבו מים בשומן אחרי שהתיכו אותו, שהרי מי פירות שהתערב בהם מים, ממהרים להחמיץ, ואע"פ שבכל מקרה יש בכל שומן תערובת מים, שהרי מדיחים אותו בשעת מליחתו, ומה יועיל שהשומן דינו כמי פירות, והרי מי פירות שיש בהם מים, הם ממהרים להחמיץ ? מ"מ אין לחוש לזה, כיוון שאם השומן התבשל בקדירה בישול טוב, התאדו המים, והוא נשאר שומן ללא מים, שדינו כמי פירות, ואינו מחמיץ.

אומר המ"ב, כל זה רק אם ידוע שנפלה החיטה אחרי שהתיכו את השומן, אבל אם נמצאת חיטה בתוך השומן, ולא ידוע האם נפלה לפני ההתכה ויש כאן תערובת של מים והם מחמיצים, או שהחיטה נפלה לאחר ההתכה ואז דינו כמי פירות, הדבר תלוי, אם הריקו את השומן מקדירה שבישלו בה לכלי אחר, ושם נמצאת החיטה, אפילו שהיה השומן רותח, מותר, כיוון שאנחנו תולים שהחיטה הייתה שם ולא הייתה בכלל בכלי הראשון, ולאותו כלי שני השומן הגיע לאחר שהוא הותך והמים התאדו, וממילא הוא שומן זך ללא מים, ודינו כמי פירות, ואפילו אם מצאו את החיטה באותו כלי שבו התיכו את השומן, אבל זה היה לאחר שהסירו אותו ממקום רתיחתו, והעבירו אותו למקום אחר ושם נמצאה החיטה, אפילו בעוד השומן רותח, אנחנו אומרים שהוא נפל במקום האחר, וממילא השומן מותר, כי באותו מקום השומן היה ללא מים, אלא הוא היה לאחר ההתכה, כי העבירו אותו למקום אחר לאחר שנגמרה ההתכה, ושם הוא שומן והוא מי פירות ולא אוסרים, אבל אם נמצאת החיטה בקועה בכלי הראשון שהתיכו בו את השומן בפסח, והיא עומדת במקומה, אסור, כיוון שהתברר שהחיטה הייתה שם גם לפני שהתיכו את השומן, ודינו כמי פירות שהתערבו עם מים, והחיטה אוסרת אותם.

אם אדם אומר שהוא יודע שהוא לא התיך תכף לאחר ההדחה, אלא רק אחרי שהמים התייבשו, מותר, כיוון שהחיטה לא הייתה שם בזמן שהיו שם מים, וא"כ זה מי פירות בלבד.

אם מצאו בשומן קניידלך ממצה טחונה, ונמצא חיטה בהם, אם לא עירב בהם מים, אלא הם עשויים רק מביצים ושומן, הם מי פירות, ואינם מחמיצים, ומותר, אבל אם יש בהם אפילו מעט מים, הוי מי פירות עם מים, ואסור.

מצה שלאחר האפייה שורים אותה במים, וסוחטים אותה ולשים בשומן, אם נפלה לתוכה חיטה, יש להחמיר ולאסור, כיוון שא"א לסוחטה כ"כ, ונשארו בתוכה מים בעין.

 

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/75
דילוג לתוכן