מדוע התירו לקברן ליטול שכר על קבורה ביום טוב ?

ט"ו חשון תשפ"א -סימן תקכ"ו- מאמצע סעיף ד' הגה "אבל באשכנז"- סעיף ה'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה מותר לעשות לצורך המת ביום טוב שני? מדוע אסור לבנות כיפה על גבי הקבר ביום טוב? ומה הדין כאשר הקברן לא מוכן לקבור ללא שיקצבו לו את שכרו ביום טוב?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות יום טוב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ה', סימן תקכ"ו סעיף ד' ברמ"א עד סעיף ו']

עשיית מלאכות דאורייתא לצורך המת

דעת השולחן ערוך, שמותר לעשות את כל צרכי המת ביום טוב שני על ידי יהודי, ומותר לעשות אפילו מלאכות דאורייתא, כגון, חפירת קבר, עשיית ארון ותכריכים, חיתוך הדס מהמחובר, ואפילו מלאכות שאפשר לעשותם על ידי גוי, מותר על ידי יהודי, ומביא הרמ"א, שבמדינות אלו נוהגים, שמלאכות דאורייתא שאפשר לעשות ביום טוב שני על ידי גוי, לא עושים על ידי יהודי, אלא עושים על ידי גוי , וכל זה דווקא אם יש גויים לפנינו, אבל אם אין גויים לפנינו, וצריכים להמתין הרבה שעות עד שיבואו, וכתוצאה מזה       יבוא המת לידי ביזיון, אין צורך להמתין לגויים, אלא יתעסקו בו יהודיים, ומותר לטהר את המת בסדין כדרכו, משום שזו רק גזירה דרבנן שמא יבוא לידי סחיטה, וידקדקו שהסדינים יהיו נקיים, כי שרייתו זהו כיבוסו, וכן מותר ללוות את המת מחוץ לתחום, וכן שאר דברים האסורים רק מדרבנן, מותר לעשות אפילו ביום טוב ראשון על ידי יהודי, אפילו שאפשר על ידי גוי.

בניית כיפה על גבי הקבר

לדעת השולחן ערוך, שאת הכיפה שבונים על גבי הקבר, דהיינו, בניין שהיה דרכם לבנות על גבי הקבר, את זה אסור לבנות ביום טוב, כי אין שום סיבה שלא להמתין עם זה עד לאחר יום טוב, שהרי כבר קברו את המת, אבל מותר לכסות את המת בעפר ביום טוב שני על ידי יהודי אפילו שאפשר לכסות אותו על ידי גוי, ויש מחמירים.

טלטול המת

אם לא רוצים לקבור את המת באותו יום, כגון שמלינים אותו לכבודו, אז לא עושים לו שום דבר איסור על ידי גוי, אבל טלטול מותר על ידי יהודי, אבל להוציאו אסור ואפילו לכרמלית, ומסקנת רוב האחרונים, שאפילו טלטול לצורך החיים, כגון, לפנות את המת מהבית כדי שייכנסו אליו כהנים, וכן מפני עגמת נפש, אסור, אלא מותר רק לצורך המת כגון שלא יסריח, וגם זה מותר רק על ידי ככר או תינוק.

נטילת שכר עבור חפירת קבר

אדם החופר קבר ביום טוב שני, מותר לו ליטול שכר על זה, ואפילו ששכר שבת אסור, השכר על זה מותר, כי יש מי שמתיר ליטול שכר על דבר מצוה, משום שבמקום מצוה לא גזרו חכמים על זה, אבל אינו רואה סימן ברכה בזה, ואם החופר מסכים לחפור רק כאשר קוצבים איתו סכום, או רק כאשר יתנו לו כסף מזומן ביום טוב, אפילו שעבירה בידו, בכל זאת צריכים קרובי המת לתת לו ביום טוב שני, כיוון שיום טוב שני הוא כיום חול לגבי המת.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/91
דילוג לתוכן