מדוע ברכת מזונות על דגן שאינו משבעת המינים קודם לברכת העץ על שבעת המינים?

הדף היומי בהלכה כ"ב בניסן סימן רי"א מסעיף ו' עד סימן רי"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רי"א סעיף ו'

- דיני קדימה בברכת הפירות -

ברכת מזונות על מאכל שאינו מה' מיני דגן, וברכת העץ מז' המינים, מי קודם? | מדוע תמר קודם לענבים? | העץ, האדמה, שהכל, מה סדר הקדימה? | מה נקרא "חביב"? | שניהם ברכתם האדמה, כיצד ינהג? | אכילה ושתיה או ברכת הריח, מי קודם? 

ברכת מזונות קודמת לבורא פרי העץ אפילו שהוא פרי מז' המינים, ולכאו' אין בזה חידוש שהרי למדנו לעיל שבז' המינים עצמם, סדר קדימתם כסדרם בפסוק, וא"כ ברור שמזונות קודמת? והביאור הוא, שדברי השו"ע עולים על ברכת מזונות שהם לא על חיטה ושעורה אלא על קמח מכוסמין או שיפון וכו', והחידוש בסעיף זה הוא, שברכת מזונות היא ברכה חשובה יותר מברכת העץ, ומבאר השו"ע, שכיוון שאפשר לעשות מהם פת שיברכו עליה המוציא ובהמ"ז, ממילא הקמח של שיבולת שועל וכוסמין וכו', חשוב יותר וקודם לברכת העץ.

המ"ב מסכם את סדרי הקדימה:

מי שמאוחר יותר הוא מאוחר בקדימתו, כגון, המוציא אפילו שהוא משיבולת שועל ושיפון, קודם לברכת מזונות וכמבואר בסעיף ה'.
ברכת מזונות על מעשה קדירה של שיבולת שועל ושיפון, קודמים לברכת הגפן.
הגפן קודם לזיתים.

זיתים קודם לתמרים שנא' "ארץ זית שמן ודבש".

תמר קודם לענבים כי הוא שני ל"ארץ" השני, וגפן הם שלישי ל"ארץ הראשון".

ענבים קודמים לתאנה, שהרי תאנה היא אחרי גפן.

העץ קודם להאדמה ושניהם יחד קודמים לשהכל, ובזה אין משגיחים על החביב, ומי שמאוחר מחבירו אפילו הוא חביב יותר הוא קודם, דהיינו, האדמה ושהכל, גם אם השהכל חביב לו יותר, מקדים את האדמה, כי היא ברכה מבוררת יותר, ובהעץ או האדמה, הולכים אחרי החביב.

שניהם חביבים, הולכים אחרי מין ז'.

אם אחד מהם מוקדם בפסוק, כגון שכוסס קליות חיטה שברכתו האדמה ואוכל זית, יקדים החיטה, כי החיטה היא חביבה יותר, וזה לשיטת המג"א, אבל לגר"א אין עדיפות לחיטה, כי על חיטה מברך האדמה ולא מזונות.

שניהם אינם מין ז', יש להקדים העץ אם שווים בחביבות.

שניהם האדמה או שהכל, הולכים אחר החביב.

"חביב" פירושו, או המין הרגיל להיות אצלו חביב, ואם שניהם חביבים אצלו, אז מי שעכשיו חביב אצלו, הוא החביב.
אכילה ושתיה קודמת לברכת הריח.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים