מדוע אסור ליילד בהמה ביום טוב ?

ט' חשון תשפ"א -סימן תקכ"ב- סימן תקכ"ג
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר לאדם עיוור או זקן לצאת עם מקל הליכה לרשות הרבים? מה הטעם שאסרו להנהיג בהמה במקל?באיזה אופן מותר להסיר זבובים שנדבקו בגוף הבהמה?   וכיצד מותר לגרום לבהמה שלא תרחיק את הוולד מעליה?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות יום טוב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ה', סימנים תקכ"ב תקכ"ג]

יציאה עם מקל הליכה לרשות הרבים

אסור לאדם עיוור או אדם זקן לצאת עם מקל הליכה ביום טוב לרשות הרבים או לכרמלית, והטעם, משום שזה דרך חול וזלזול ליום טוב, והוא יכול להסתדר בלי המקל, וכל מה שהוא לוקח אותו, זה רק כדי ליישר את פסיעותיו, וכן אסור לרועה לצאת ביום טוב עם תרמיל לרשות הרבים או לכרמלית, משום שזה דרך חול וזלזול ביום טוב, שהרי הוא יכול להסתדר בלי זה.

אדם שהוא חיגר, מבואר לעיל בסימן ש"א סעיף י"ז, שאם הוא יכול ללכת בלי מקל הליכה, והוא לוקח מקל רק כדי להחזיק את עצמו, אסור לו לצאת עם המקל ביום טוב לרשות הרבים או לכרמלית.

נשיאת אדם חשוב בכיסא

אדם מכובד שהיה דרכם לשאת אותו כמה אנשים עם כיסא, אסור לו לצאת עם כיסא כזה ביום טוב לרשות הרבים, וטעם האיסור הוא, מפני שזה מעשה חול, אבל אם הוא אדם כזה שהציבור צריכים לו, כגון שצריכים אותו לדרשה בבית המדרש, מותר להוציא אותו בכיסא ואפילו אם הם נושאים את הכיסא על הכתפיים, וכל שכן אם נושאים את הכיסא בידיים, שזה מותר, ואפילו אם אותו אדם יכול ללכת ברגליו, מותר אם יש בזה איזה צורך, כגון שלא ייטנפו בגדיו, או כדי שלא ידחקו אותו אנשים, וכל שכן אם הוא זקן או חלש וההליכה היא טורח עליו, שהדבר מותר.

מי שהתכווצו לו גידי שוקיו, יכול לצאת במקל ביום טוב ואפילו לרשות הרבים, משום שזה נחשב לו כמנעל, שהוא לא יכול לצאת בלעדיו.

טיפול בבהמה ביום טוב

אסור להנהיג בהמה במקל ביום טוב אפילו אם הוא הכין והזמין את המקל מערב יום טוב, והטעם, משום שנראה הדבר שהוא הולך לשוק כדי למכור את אותה בהמה.

זבובים הנדבקים בבהמה, מותר לאדם להסיר אותם ממנה בידו ביום טוב, וכן להסיר אותם על ידי מגרדת של עץ, מכיוון שלא ברור בוודאות שייתלש שער בפעולה כזאת, אבל אסור לעשות את זה במגרדת של ברזל, ואפילו שעל ידי זה שהוא מגרד ממנה את הזבובים במגרדת עץ, הוא גורם לה לחבורה, הדבר מותר, משום שהוא לא מתכוון לזה.

אסור לאדם לגרד בהמה במגרדת ביום טוב, משום שעל ידי זה נושרות לה השערות, ואף על פי שהוא לא מתכוון לזה, וגם לא נוח לו בכך שנתלש לה השער, בכל זאת הדבר אסור, משום שזה פסיק רישיה.

אסור ליילד בהמה ביום טוב, משום שיש בזה טירחה יתירה, אבל מותר לעזור לה ללדת, דהיינו, על ידי שאוחז את הוולד שלא ייפול לארץ, ונופח לו בחוטמו כיוון שיש לו רירים, וכן נותן לוולד את הדד של אמו לתוך פיו כדי שינק חלב.

בהמה שהרחיקה את הוולד שלה ממנה, והיא לא מרחמת עליו, וממילא היא לא רצה להאכיל אותה ולטפל בו, מותר לזלף על הוולד את מי השליא, וכן לתת לה שיעור מלוא אגרוף מלח ברחם שלה, כדי שעל ידי זה היא תרחם עליו, וכל זה דווקא בבהמה טהורה, אבל אם הבהמה טמאה, אסור לעשות לה את זה, משום שלאחר שהיא הרחיקה אותו, היא לעולם לא תקרב אותו.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/71
דילוג לתוכן